LVU omhändertagande

2017-05-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Våra 2 barn har LVU och bor just nu 4 timmar med bil från oss. Det pågår en utredning efter en hemtagningsbegäran av våran jurist. Dom säger redan nu innan utredning är klar. Att dom vill att barnen ska fortsätta bo i familjehemmet. Dom säger att det inte är bra att bryta upp, men dom har ju bara bott drygt 1 månad i detta familjehem. Vad kan man göra för att få hem barnen. V i har ju ändrat vårat beteende. Jag har slutat att dra min flicka i håret. Dom tror inte vi klarar att ta hand om barnen. Fast vi försöker övertygade domatt vi är förändrade. Varför lyssnar soc. bara på varandra. Funderar på om det vore bättre att vi flyttade till en annan kommun och gör en ny utredning där om kanske 10 månader. Vad tror du tittar den nya kommunen på gamla papper eller gör dom en egen bedömning ? Barnen har bott sammanlagt ca. 1 1/2 år i annan familj.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av frågan framgår att era 2 barn har omhändertagits enligt LVU. Socialtjänsten har ett övergripande ansvar att se till att barn växer upp under goda och trygga förhållanden i vårt samhälle. Av ovanstående omständigheter framgår att soc inte anser att detta just nu kan tillgodoses hemma hos er. Enligt 13 § LVU ska nämnden noga följa vården av den unge, och kontinuerligt pröva om vård enligt LVU behövs. Så snart de förhållanden som föranlett vården inte längre föreligger ska soc besluta om vårdens upphörande, 21 § LVU.

Det framgår att ni som vårdnadshavare vill förändra er och ta hand om era barn bättre, en sådan omständighet bör föranleda ett agerande från soc, något som tydligen gjorts då en utredning har satts igång. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut, LVU 1 § 5 st, något som är vägledande vid all beslutsfattande.

Ifall soc inte anser att barnens behov kan bli tillgodosedda hemma hos er, får ni fortsätta visa på er utveckling och förbättring som vårdnadshavare och hoppas på att soc inom en snar framtid anser att barnen kommer få det bra hos er! Omprövning ska ske minst var sjätte månad, 13 § 2 st LVU. Tilläggas är att socialnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten enligt 41 § p.1 och 4 § LVU, och då kan ni yrka på att vården ska upphöra.

Om inte annat kan möjligtvis ett mer omfattande umgänge komma till stånd mellan er och barnen.

Tilläggas kan att en ny kommun inte automatiskt medför att en ny bedömning kommer ske, socialtjänsten där ser på samtliga omständigheter och utgår från samma material och principer som den förra nämnden och troligtvis kommer inte utfallet bli annorlunda bara för att ni flyttar.

Hoppas det var svar på din fråga, hälsningar,

Johanna Barfoed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?