Lukt i badrummet - vem står för eventuellt fel?

2020-06-03 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej!Jag är intresserad av att köpa en lägenhet. På visningen luktade det lite avlopp i badrummet. Mäklaren har frågat säljarna som menar att de inte märkt av något. Om jag köper den och problemet kvarstår vem har då ansvar? Vad kan jag göra innan jag eventuellt köper?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om vem av säljaren och köparen som ansvarar för ett fel efter ett köp, om felet eventuellt funnits vid själva köpet.

I och med att en lägenhet inte räknas som fast egendom berörs ansvar om fel vid lägenhetsköp i Konsumentköplagen. Reglerna i lagen är tvingande till fördel för dig som konsument, och alla avtalsvillkor som avviker från lagen är utan verkan (3 § Konsumentköplagen).

I regel är det avtalet som avgör vilket skick en vara, i det här fallet en lägenhet ska vara i (16 § Konsumentköplagen). Om det inte följer av avtalet ska en vara stämma överens med den beskrivning säljaren har lämnat och kunna användas som varor av det slaget i allmänhet används.

Vad utgör ett fel?

Till fel i en varan räknas dels om en varas skick avviker från det jag nämnt ovan, men det som oftast blir aktuellt vid sådana fel som du nämner är om varan avviker i något avseende från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § 3 stycket 3 p. Konsumentköplagen).

Vad en konsument med fog kunnat förutsätta innebär ungefär vad en konsument har skäl att räkna med på grund av de förutsättningar som han vid köpet har haft för sin bedömning.

Vad kan påverka ett åberopande av ett fel?

Här nedan kommer lite omständigheter som kan påverka ditt åberopande av lukten i framtiden. Huvudregeln är att ett fel som föreligger vid köpet står köparen för, dock kan detta påverkas av om du känt till felet vid köpet eller inte (20 § Konsumentköplagen)

Det kan bli svårt att åberopa ett fel som man kan anses ha "känt till" före köpet

Frågan om en vara är felaktig bedöms utifrån dess egenskaper när den avlämnas och säljaren svarar bara för fel som funnits vid den tidpunkten, även om det visar sig senare (20 § Konsumentköplagen). Du som konsument har inte någon undersökningsplikt gällande en bostadsrätt, dvs. det finns inget lagstadgat krav på att du för att kunna åberopa ett fel i framtiden inte ska ha kunnat finna dessa vid en undersökning av vara.

Dock hindrar inte detta att det kan få betydelse om du har kännedom om ett eventuellt fel vid köpet. Det kan vara så att du, om du adresserar en sådan lukt och därmed visar att du känner till det "accepterar" det som orsakar lukten genom din passivitet. Detta är ett stort "kan" dock, sannolikt ska du även ha adresserat och vetat om det som orsakar lukten för att det ska anses utgöra avtalsenligt skick, men risken finns alltid. Skulle det i framtiden visa sig att lukten berodde på något större problem kan det vara så att säljarna skulle mena att du känt till detta och accepterat det skicket på badrummet.

Det kan även bli svårt att åberopa ett fel som tydligt hade framgått vid en ytlig undersökning

Ett ytterligare dilemma att tänka på är att det kan bli svårt att vid en framtida tvist åberopa ett fel som uppenbarligen inte hade gått att undgå märka vid en undersökning (av i det här fallet handfatet/badrummet). Det här förutsätter dock att den som undersöker samtidigt hade förstått innebörden av felet som hade visat sig (NJA 2015:23 p.39).

Visar det sig att det som orsakar lukten hade varit väldigt lätt att se vid en ytlig undersökning av badrummet (ex. kolla handfatet och liknande, och hade orsakats av något som de flesta förstår vad det är (ex. mögel) kan det bli svårt för dig att åberopa det felet i framtiden. Är det dock ett fel som är svårt att upptäcka, eller som vid upptäckt är svårförståeligt kan det inte krävas av dig som konsument att du förstår det, och då kommer du sannolikt i en framtida tvist kunna åberopa det.

Vad gäller i ditt fall?

I och med att du adresserat lukten skulle jag rekommendera att du före köpet genomför en besiktning av bostadsrätten. I och med att jag inte kan veta vad som orsakar lukten kan det alltid vara bra att vara på den säkra sidan för att slippa eventuella framtida rättegångskostnader.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (439)
2021-01-19 Utgör det fel i fastighet att det finns elskåp och ledningar över tomten?
2021-01-15 Kan nya ägare reklamera tjänst som de inte köpt?
2020-12-28 Fel i fastighet
2020-12-25 Kan man kräva att säljaren ersätter fuktskadad parkett i den sålda lägenheten?

Alla besvarade frågor (88343)