lösöre i testamente

2016-04-26 i Testamente
FRÅGA
HejJag är tillsammans med 15 andra syskonbarn upptagna i ett testamente. Där framgår att vi tillsammans skall ärva lösöre (möbler och husgeråd).Vad menas med detta. Ingår bara möbler o husgeråd - ej tavlor, kläder mm.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Som du är inne på brukar man med "lösöre" avse lösa saker, såsom möbler, tavlor, bilar och liknande. Begreppet skiljer sig en aning från "lös egendom" som innefattar allt lösöre men också bostadsrätter, immateriella rättigheter och vissa andra saker. Frågan du ställer är en tolkningsfråga, som är ganska svår att svara på utan att ha slät genom testamentet i sin helhet.

När man ska tolka ett testamente är det viktigaste att försöka utröna vad testatorn (den person vars egendom testamentet gäller) har avsett, enligt regeln i Ärvdabalken 11 kap. 1 §.

Det kan till exempel tänkas att testatorn har avsett att du och syskonbarnen endast ska ärva möbler och husgeråd, men inte annat lösöre. Om det framgår av testamentet vad som är avsikten ska hända med tavlorna skulle jag säga att det ligger nära till hands att anse att ni inte har rätt till dem. Står det däremot ingenting om tavlorna bör det ligga närmre till hands att anse att meningen var att ni skulle få allt lösöre, och att "möbler och husgeråd" är tänkt att innefatta allt lösöre.

Som sagt är det en svår fråga att svara på, men vid tolkning av testamenten ska man försöka utläsa vad som var testatorns vilja, för att göra detta kan man ibland få ta hänsyn till saker som vilka relationer hen hade med de olika testamentstagarna och liknande omständigheter.

Hoppas du fått svar på din fråga!Felix Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86816)