Lösöre i arv - bil

FRÅGA
Snälla hjälp mig med en fråga som jag får olika svar på! Jag har fått ärva lösöre efter en god vän. Är bilen att betrakta som lösöre?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I lagtexten går det inte att direkt läsa ut vad lösöre är, men om man ser till paragraferna som reglerar fast egendom kan man motsatsvis förstå vad som är lös egendom och lösöre. I jordabalken 1 kap. 1 § (här) och 2 kap. (här) regleras vad som är fast egendom. Fast egendom är alltså jord (fastigheter) samt fastighetstillbehör.

Vidare är lös egendom allt som inte är fast egendom, till exempel värdepapper eller möbler. Däremot är inte all lös egendom lösöre. Lösöre är sådana fysiska föremål som går att flytta på, till exempel bilar eller möbler. Värdepapper och andra immateriella tillgångar är istället inte lösöre.

Sammanfattningsvis är bilen alltså lösöre.

Jag hoppas att du har fått ett bättre grepp kring vad som är lösöre!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (865)
2020-10-28 Lagval av arvfrågor
2020-10-27 Regler kring legat
2020-10-23 Ärver en dödsbodelägare den avlidnes skulder?
2020-10-16 Gåvor som kränker arvsrätten och förskott på arv

Alla besvarade frågor (85500)