Lösa ut någon från bostadsrätt vid skilsmässa?

2021-09-30 i Bodelning
FRÅGA
Hur löser jag ut min man från bostadsrätten?Vi är överens om beloppet och har skickat in om skilsmässa nu vill vi bara få att jag även äger hela bostadsrätten juridiskt. Vilken myndighet vänder jag mig till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur delar man egendom vid en skilsmässa?
Vid en skilsmässa ska makars egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makars giftorättsgods ingå, dvs all egendom som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § respektive 7 kap. 1 § ÄktB). När man lagt ihop allt giftorättsgods ska detta (efter avdrag för skulder) delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Uppdelningen får ske genom att man helt enkelt kommer överens vad vardera person ska få behålla.

Gäller särskilda regler för övertagande av bostad?
Om ena maken övertar den gemensamma bostaden ska den andra maken ersättas antingen genom annan egendom ur giftorättsgodset eller genom motsvarande belopp i pengar (11 kap. 10 § ÄktB). I ditt fall har ni kommit överens om den summa du ska betala för att få ta över bostaden.

Behöver du vända dig till en myndighet?
När bodelningen har förrättats och skrivits under ska den lämnas in till Skatteverket för registrering (13 kap. 6 § ÄktB). Bodelningsavtalet gäller som ett överlåtelseavtal som gör dig till ägare till bostadsrätten. Eftersom en bostadsrätt inte räknas som en fastighet så kan man inte ansöka om lagfart eller dylikt. Det är alltså bodelningsavtalet som blir förvärvshandlingen av bostadsrätten.

Jag utgår från att du redan är medlem i bostadsrättsföreningen, i annat fall ska förvärvshandlingen anmälas till bostadsrättsföreningen för prövning av medlemskap. Din före detta make kan behöva kontakta föreningen för att utträda ur den.

Sammanfattning:
Vid en skilsmässa och bodelning i enlighet med äktenskapsbalken så blir du juridisk ägare till bostadsrätten genom bodelningsavtalet. Bodelningsavtalet ska skickas in till skatteverket för registrering. Bodelningsavtalet är alltså det som kommer att utgöra förvärvshandlingen av din före detta makes andel i bostadsrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2901)
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap

Alla besvarade frågor (96515)