Lösa ut dödsbodelägare mot dennes vilja?

2017-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Om 2 dödsbodelägare vill lösa ut den 3e mot dennes vilja, kan man det? Utan hjälp av utsedd bodelningsman av Tingsrätten.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvingar ska förvalta dödsboet gemensamt (18 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta innebär, att dödsbodelägarna fram till att dödsboet är skiftat – d.v.s. tillgångarna delats upp – ska förvalta över egendomen gemensamt. I det fall de inte kommer överens om förvaltningen av dödsboet, kan någon av dödsbodelägarna begära att rätten utser en boutredningsman som tar över förvaltningen (19 kap. 1 § äktenskapsbalken). Dennes uppgift är att se till att var och en av arvingarna ur dödsboet, får det värde som motsvarar arvingens arvslott. Det kan således inte bli fråga om att tvinga ut någon ur dödsboet såtillvida att denne löses ut. Denne kan dock lösas ut i samförstånd.

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (666)
2021-09-28 Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?
2021-09-22 Arvsrätt mellan bröstarvinge och syskon till arvlåtaren
2021-09-14 Hur skiftas arv av fastighet?
2021-08-31 Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn

Alla besvarade frågor (95952)