Lösa ut dödsbodelägare mot dennes vilja?

Om 2 dödsbodelägare vill lösa ut den 3e mot dennes vilja, kan man det? Utan hjälp av utsedd bodelningsman av Tingsrätten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvingar ska förvalta dödsboet gemensamt (18 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta innebär, att dödsbodelägarna fram till att dödsboet är skiftat – d.v.s. tillgångarna delats upp – ska förvalta över egendomen gemensamt. I det fall de inte kommer överens om förvaltningen av dödsboet, kan någon av dödsbodelägarna begära att rätten utser en boutredningsman som tar över förvaltningen (19 kap. 1 § äktenskapsbalken). Dennes uppgift är att se till att var och en av arvingarna ur dödsboet, får det värde som motsvarar arvingens arvslott. Det kan således inte bli fråga om att tvinga ut någon ur dödsboet såtillvida att denne löses ut. Denne kan dock lösas ut i samförstånd.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”