Löneutmätning och beräkning av boendekostnad när ens vuxna barn bor hemma

2020-10-19 i Utmätning
FRÅGA
HejJag fick utmätning på min lön av KronofogdenMin lön är 23500 innan skat,18000 kr eftrrskat.Dom vill utmätta 11350kr och beloppet som jag kan behålla är ca 7000kr.Min hyra är 7000kr och dom räknade min bostadskostnad 2000 kr pga mina två vuxna barn som bor hos mig dvs att hyran är delar med tre.Mina barn har ingen inkomst och dom kan inte bidra med hyran.Har dom rätt att göra såMvh
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline!

Villkor för löneutmätning

Löneutmätning får bara ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in (7 kap. 3 § UB). Eftersom kronofogden redan fattat beslut om att göra löneutmätning utgår jag därför från att så är fallet. Utöver det får de bara utmäta den delen av din inkomst som du inte behöver för dig och din familjs underhåll (7 kap. 4 § UB).

Om utredningen

Under utredningen av din ekonomi kontrollerar kronofogden både din ekonomi och dina levnadsförhållanden (4 kap. 14 § UB). Du skriver inte hur gamla dina barn är, men om de är vuxna kan det tänkas att de räknas som dina sammanboende (4 kap. 19 § UB). Har man en sammanboende utreder man inte den/deras inkomst, vilket skulle kunna vara en anledning till att de beräknat din hyreskostnad som de har gjort.

Om man anser att beslutet är felaktigt

Det man kan göra om man tycker att kronofogden har gjort ett felaktigt beslut är att begära rättelse hos kronofogden (4 kap. 33-34 §§ UB).

Skulle det vara så att kronofogden inte rättar beslutet, eller om man direkt vill att domstol ska pröva det så kan man överklaga det genom att skriva till tingsrätten (18 kap. 1 § UB). Själva skrivelsen skickas dock till kronofogden, och information om var du ska posta överklagan hittar du i beslutet om utmätningen. Det går också bra att mejla överklagan till kronofogden, ifall det känns enklare. Oavsett hur du går till väga med att skicka in överklagan kommer den sedan att vidarebefordras från kronofogden, till tingsrätten.

Det är också viktigt att skicka in överklagandet inom tre veckor, från det att du fick ta del av utmätningsbeslutet (18 kap. 7 § UB).

Hoppas du fått svar på din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (539)
2021-06-18 Vad kan man göra för att undanta en gåva från utmätning?
2021-06-10 Skydda egendom från utmätning i ett gåvobrev
2021-06-08 Har folkbokföringsadress betydelse vid utmätning?
2021-06-08 Utmätning av lös egendom i samboförhållande

Alla besvarade frågor (93231)