Löneutmätning

2017-06-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej... jag undrar omKronofogden har rätt å blanda in min dotters ekonomi i mina skulder, då de ska göra en löneutmätning på mig?Min dotter är 18 år å går i gymnasiet, alltså är jag försörjningsskyldig tills hon fyller 21 år.Hon har underhållsbidrag med 1573kr / månad+ studiebidrag med 1050kr/ mån.Nu ska kronofogden göra löneutmätning på mig i x antal månader, men de drar av min dotters ekonomi från normalbeloppet... så jag får en sänkning på 2091 kr, som de tycker att jag ska ta från min dotter... får de verkligen göra så... är det nån idé å överklaga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 7 kap. 4 och 5 §§ UB (här) följer det att lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad den betalningsskyldige behöver för sitt och sin familjs underhåll, ett så kallat "förbehållsbelopp". Förbehållsbeloppet bestäms med hjälp av ett normalbelopp. Detta normalbelopp ska anses omfatta alla normala levnadskostnader, såsom kostnader för kost, kläder och hygien. Underhållsbidraget är ju till för att täcka barnets levnadskostnader och kan därför inte utmätas direkt. Av 6 kap 3 § studiestödslagen följer det att inte heller studiebidrag får utmätas.

Däremot följer det av de allmänna råden (KFM A 2014:2, här) att normalbeloppet (d.v.s. det belopp som är undantaget från utmätning) ska minskas med bl.a. studiebidrag och det underhållsbidrag som föräldern får från den andra föräldern. Det innebär att även om beloppen är direkt undantagna från utmätning så ska "förbehållsbeloppet" minskas med motsvarande belopp, och det kan alltså kännas som att kronofogdens tar av pengarna som "tillhör" din dotter.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (575)
2021-11-29 Kan ens partners egendom utmätas om man använder den?
2021-11-03 Kan en bostadsrätt som är funktionsanpassad vara föremål för en utmätning av Kronofogden?
2021-11-03 Kan Kronofogden utmäta hela mitt privata pensionssparande?
2021-11-02 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta min semesterersättning?

Alla besvarade frågor (97583)