Lokalhyra på bestämd eller obestämd tid?

Hej.

Jag har under ett årstid hyrt ett kontor.

Hyresavtalet gällde 1/4-2016 - 1/4-2017.

Under perioden har hyran ökat från 4000kr/ månad till 6000kr/månad.

Det har dragits om från vanligt internet till fiber. Det skall vara orsaken till höjningen.

Jag har sagt upp lokalen i februari månad.

Hyresvärden hävdar nu att hyreskontraktet tidigast kan sägas upp efter 1 år har löpt ut.

Jag sa upp hyresavtalet i februari vad är det som gäller? Och kan jag komma ur avtalet med tre månader från februari eller tre månader från april?

Mvh Niklas.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om hyran har varit bestämd till 4000 kr/mån i kontraktet kan inte hyresvärden börja fakturera 6000 kr/mån, oavsett om det har dragits fiber eller inte. Om hyresvärden ensidigt vill ändra villkoren för uthyrningen måste denne säga upp avtalet och i uppsägningen ange vilka villkor som krävs för fortsatt uthyrning, se jordabalken (JB) 12 kap. 58 §.

Du har sagt upp avtalet tio månader efter att det ingicks. I frågan saknas det uppgifter om vad som händer om avtalet inte sägs upp till upphörande den 1 april 2017, och jag får därför anta att det förlängs på obestämd tid eftersom hyresförhållandet varat längre än nio månader enligt JB 12 kap. 3 § andra stycket. Ett lokalhyresavtal som löper på obestämd tid kan sägas upp med nio månaders uppsägningstid om inte längre tid har avtalats, JB 12 kap. 4 § första stycket.

Sammanfattningsvis är uppsägningstiden nio månader och hyran ska rätteligen vara 4000 kr/mån under tiden. Med detta sagt kan ni alltid förfoga över avtalet hur ni vill så länge ni är överens.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000