Lokalhyra på bestämd eller obestämd tid?

2017-04-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag har under ett årstid hyrt ett kontor. Hyresavtalet gällde 1/4-2016 - 1/4-2017. Under perioden har hyran ökat från 4000kr/ månad till 6000kr/månad. Det har dragits om från vanligt internet till fiber. Det skall vara orsaken till höjningen. Jag har sagt upp lokalen i februari månad. Hyresvärden hävdar nu att hyreskontraktet tidigast kan sägas upp efter 1 år har löpt ut. Jag sa upp hyresavtalet i februari vad är det som gäller? Och kan jag komma ur avtalet med tre månader från februari eller tre månader från april? Mvh Niklas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om hyran har varit bestämd till 4000 kr/mån i kontraktet kan inte hyresvärden börja fakturera 6000 kr/mån, oavsett om det har dragits fiber eller inte. Om hyresvärden ensidigt vill ändra villkoren för uthyrningen måste denne säga upp avtalet och i uppsägningen ange vilka villkor som krävs för fortsatt uthyrning, se jordabalken (JB) 12 kap. 58 §.

Du har sagt upp avtalet tio månader efter att det ingicks. I frågan saknas det uppgifter om vad som händer om avtalet inte sägs upp till upphörande den 1 april 2017, och jag får därför anta att det förlängs på obestämd tid eftersom hyresförhållandet varat längre än nio månader enligt JB 12 kap. 3 § andra stycket. Ett lokalhyresavtal som löper på obestämd tid kan sägas upp med nio månaders uppsägningstid om inte längre tid har avtalats, JB 12 kap. 4 § första stycket.

Sammanfattningsvis är uppsägningstiden nio månader och hyran ska rätteligen vara 4000 kr/mån under tiden. Med detta sagt kan ni alltid förfoga över avtalet hur ni vill så länge ni är överens.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?