FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott18/05/2018

Lögner och tjänstefel

Får verkligen en socialsekreterare sitta med på en rättegång angående LVU och säga saker som att mamman är dålig förälder, även om socialsekreteraren aldrig träffat varken barnet eller mamman?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det har varit en muntlig förhandling i ett LVU-mål.

Du skriver inte vilken roll socialsekreteraren hade vid förhandlingen. Jag utgår från att socialsekreteraren representerade socialnämnden i förhandlingen, och inte var ett kallat vittne. Eftersom jag inte vet om socialsekreteraren faktiskt ljög, eller återberättade det som framgick av utredningen har jag delat upp mitt svar.

Om socialsekreteraren inte ljög utan berättade det som stod i utredningen:

Innan huvudförhandlingen har socialnämnden genomfört en utredning och kommit fram till att det finns anledning att omhänderta barnet, 4 § Lag (1990:52) om vård av unga. När socialsekreteraren sedan representerar socialnämnden framför domstolen har hon/han möjlighet att berätta saker som socialnämndens utredning visar. Personen behöver inte själv ha deltagit i utredningen. I så fall har socialsekreteraren inte gjort något straffbart.

2.Om socialsekreteraren ljög:

En socialsekreterare som ljuger inför domstol kan dömas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700). För att någon ska kunna dömas för tjänstefel krävs att personen med flit eller av oaktsamhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften. Det krävs också att det sker vid myndighetsutövning.

Vad menas med "vad som gäller för uppgiften" för en socialsekreterare?

Alla myndigheter och myndighetsanställda måste agera sakligt och opartiskt enligt 1 kap 9 § Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. Det inte sakligt att ljuga och socialsekreteraren har i så fall åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Det får också anses vara i strid med socialtjänstens mål enligt 1 kap. 1 § Socialtjänstlag (2001:453).

Skedde lögnen vid myndighetsutövning?

Med myndighetsutövning menas att socialsekreteraren fattar någon form av beslut som kan vara antingen gynnande eller betungande för den det riktas mot. Om någon omhändertas med stöd av LVU är det myndighetsutövning.

Frågan är om det kan vara myndighetsutövning när socialsekreteraren pratar inför domstolen. När socialsekreteraren företräder socialnämnden i domstolen fattar inte hon/han några beslut själv, eftersom det är domstolen som fattar beslutet.

Enligt lagkommentaren till bestämmelsen om tjänstefel i 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700) ska begreppet "vid myndighetsutövning" tolkas brett och omfatta åtgärder som, även om de inte är myndighetsutövning, ändå har betydelse för hur myndighetsutövningen till slut kommer att ske. Att representera socialnämnden inför domstol (och eventuellt ljuga) har absolut betydelse för hur myndighetsutövningen (det vill säga eventuell efterföljande omhändertagande) till slut kommer att ske eftersom det kan påverkar domstolens beslut.

Slutsatsen är alltså att en socialsekreterare som ljuger inför domstol gör sig skyldig till tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700).

Med vänliga hälsningar,

Emmy PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”