Löfte om köp av fastighet

2015-07-13 i Köpavtal
FRÅGA
Hej!Jag har två frågor:1. Kan man göra en utfästelse att avyttra fast egendom till ett visst belopp framåt i tiden? Är det skillnad om det görs muntligt eller skriftligt i så fall? Var finns detta reglerat?2. Hur långt fram kan man sätta tillträde när man avyttrar fastighet? Var finns detta reglerat?3. Det blev visst tre frågor, hur stor ska/bör handpenningen vara och var finns det reglerat?MVH
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett löfte om att sälja fast egendom, oavsett om det är skriftligt eller muntligt, är inte gällande i svensk rätt och saknar därför verkan. Detta framgår inte direkt av lagtext, utan är en princip i rättspraxis som anses vara en logisk följd av formkravet för hur köp av fast egendom ska genomföras enligt Jordabalk (1970:994) 4:1. Om löften om att sälja eller köpa fastighet hade erkänts ha verkan i svensk rätt så skulle formkravet uttunnas, med negativa effekter på säkerheten i ägandeförhållanden och kreditgivning som följd (jämför exempelvis domarna i NJA 1990 s. 18 och NJA 2002 s. 467).

Eftersom ett löfte om att sälja fast egendom saknar verkan så är de övriga frågorna irrelevanta.

Med vänlig hälsning

Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (176)
2020-06-23 Är ett sms om fastighetsöverlåtelse bindande?
2020-04-30 Kan säljare välja annan budgivare än den som budat högst?
2020-03-17 Vad gäller för gåvobrev vid fast egendom?
2020-03-11 Kan jag ge en fastighet till mina barn?

Alla besvarade frågor (81741)