Lob - blir den andra föräldern informerad?

2021-04-28 i Barnrätt
FRÅGA
0m man inte har vårdnaden eller umgängesrätt och åker på en Lob,blir ändå i detta fall mamman informerad från dem sociala myndigheterna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att en person blir omhändertagen enligt Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m utgör inte skäl för t.ex. utredning av den gemensamma vårdnaden. Naturligtvis finns det skäl att utreda personer som misstänks lida av missbruk och har barn i sin vård. Det bör då ha uppkommit en orosanmälan kring förälderns/barnets mående pga. en misstanke om missbruk etc. En sådan utredning skulle som bekant socialtjänsten ansvara för. Du nämner emellertid att du varken har vårdnadsrätt eller umgängesrätt. Modern kommer förmodligen inte att bli informerad om det inte är av betydelse. Dock är en rekommendation att du vänder dig till dem sociala myndigheterna för att säkerställa detta.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?