Ljudstörningar i bostadsrätt

2016-03-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Flyttade in i en lägenhet som är helt nybyggt, var klart august månad 2015 och det var då jag flyttade in. Är brf, och har haft en del problem med ljudisoleringen. Kan bl.a. höra när grannen nyser, och kan även höra när grannen på övervåningen pratar ibland. Det är inte så illa att man kan höra vad det är grannen säger, men det är fortfarande tillräckligt högljutt så att man kan höra att grannen pratar. Det går även att lite svagt höra när grannen ovanför går runt i lägenheten om jag stänger av TVn och datorn och bara sitter med en bok. Känner mig otroligt missnöjd med detta. Jag har bott i lägenheter hela mitt liv, men aldrig i någon där ljudisolering har varit så dålig som i den här lägenheten. Den här lägenheten är dessutom helt nybyggd, blev klart under 2015. Känns inte direkt som att jag kan klaga på grannen heller, man borde väl ändå få kunna nysa och gå runt i lägenheten.Vad exakt är det jag borde vänta mig av dom som byggde lägenheterna? Kan jag kräva pengar tillbaka, reducerad hyra eller liknande, eller att dom ska komma in och på något sätt förbättra ljudisoleringen om det är möjligt?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Buller och ljudstörningar kan vara en olägenhet för din hälsa.

Du uppger att du dagligen utsätts för nivåer av ljud som inte är vad man normalt kan förvänta sig. I 9 kap. 3 § Miljöbalken (här) beskrivs olägenheter för människor som störningar vilka sker upprepningsvis och som rent allmänt hade uppfattats som störande. Här menas t.ex. ljud och buller som kan påverka en människas hälsa, vilket upprepande ljud och buller över det normalt förväntande kan göra under en längre tid.

Vems är ansvaret att åtgärda ditt problem?

Enligt 7 kap. 2 § och 4 § Bostadsrättslagen (här) är det bostadsrättsföreningens ansvar att avhjälpa felet. Du kan få nedsättning av hyran medans de åtgärdar problemet och om du vill har du rätt att frångå hyresavtalet, se NJA 1939 s 57. I vissa fall, när ljud störningar lett till sjukdom, har bostadsrättsföreningen ansetts skadeståndsskyldig, se NJA 1939 s 190 och NJA 2004 s 830.

Vad du ska göra om bostadsrättsföreningen inte åtgärdar problemet.

Du kan anmäla till hyresnämnden eller bostadsnämnden för medling emellan er. Alternativt så kan du anmäla det till kommunens miljökontor som då kommer dit och mäter störningen. Sedan om störningen är upprepande och över det man normalt sett kan förvänta sig så kommer de att ålägga bostadsrättsföreningen med åtgärder.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med varma hälsningar

Terese Vestergård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1125)
2021-01-22 Ansvar för störande grannar i bostadsrättsförening
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (88325)