Liten risk att gemensam vårdnad övergår till enskild

2015-11-13 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan, jag har delad vårdnad om två barn (50/50) och har ett gott samarbete rent allmänt med barnens mor gällande barnen och deras omvårdnad. ibland när jag och barnens mor är oense i frågor så hotar hon ibland med att gå till domstol gällande barnens vårdnad, vart de är skriva (idag hos mig) och annat. Detta göra att jag mår dåligt. Är det ett hot jag ska ta på allvar? Vad krävs för att vårdnadsförhållandena för barnen ska ändras på?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du kanske vet är det rätten som beslutar vilken förälder som ska ha enskild vårdnad av barn eller om den ska vara gemensam, detta står i sjätte kapitlet femte paragrafen föräldrabalken (här).

I tvister om vem som ska beslutas vara vårdnadshavare ska barnets bästa vara avgörande. Detta står i sjätte kapitlet andra a paragrafen föräldrabalken (här). Där står att vid bedömning om vad som är bäst för barnet sätts särskild vikt vid

- risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller att barnet kidnappas eller på annat sätt far illa

- barnets behov av en nära relation och god kontakt med båda föräldrarna

I samma paragraf står även att det ska tas hänsyn till vad barnet vill med beaktande av dess ålder och mognad.

Det beror alltså väldigt mycket på hur gammalt barnet är och vad det vill ha för boende i mål om bedömning av vårdnad. Är det väldigt liten chans att barnet far illa hos någon av föräldrarna blir bedömningen om var barnet vill vara viktig men även då inte helt avgörande.

Det finns även en bestämmelse i sjätte kapitlet femte paragrafen andra stycket föräldrabalken (här) som säger att särskild hänsyn ska tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta vid bestämmelse om vårdnad. Domstolen får inte döma om gemensam vårdnad om båda föräldrarna vägrar ha gemensam vårdnad. Detta var möjligt förr när inte det kravet fanns, då var det vanligt att domstolen dömde till gemensam vårdnad fast föräldrarna motsatte sig det, det får de alltså inte göra idag. Idag är det vanligaste att domstolen dömer om gemensam vårdnad vilket de gör i ca 90 % av fallen.

Min bedömning är alltså att dina barns mor har väldigt liten chans att få enskild vårdnad om era barn skulle hon skulle försöka få det ändrat i domstol.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1552)
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?
2020-10-25 Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR

Alla besvarade frågor (85464)