Litar inte på barnens pappa - tillräckligt starkt skäl för ensam vårdnad?

2017-06-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag och sambon har 2 barn. Delad vårdnad om 2åringen och nu tvekar jag över att ge delad vårdnad om bebisen. Anledningen är att jag inte litar på hans omdöme om vad som är bäst för barnen.pga hur bitter han är. Sambon ville separera när jag var gravid och jag känner mig sårad. Jag använder inte bebisen som en bricka i spelet, det handlar mer om att jag borde varit ensamstående från början, och känner mig ensamstående redan nu.Han är en bra person mot barnen, dock lite disträ.Han vill ta detta till rätten. Jag vill ge delad vårdnad så att han inte straffar mig med tjurigt beteende, men jag undrar dock hur vanligt det är med delad vårdnad om ett barn av två, och vad är chansen att han vinner i rätten? Jag har ju inga jättestora skäl till att ha ensam vårdnad om ett barn mer än att jag inte vill förlora kontrollen över mitt liv och mina barn till.nån som inte förtjänar barn och att mitt omdöme är bättre. Han är disträ, tjurig, och har bla gett ena barnet välling med ljummet kranvatten pga att det går fortare.... ni hör ju själva hur lite koll han har. Äter medicin som också gör honom disträ och glömsk. Dock förtjänar mina,barn en far ovch det kommer de få.ändå, de kommer vara i hans liv och bo där en viss procent så klart!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst ska påpekas att alla beslut som rör vårdnad ska fattas med hänsyn till barnets bästa. Det tas inte någon hänsyn till föräldrarnas bästa. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ska domstolen särskilt titta på föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad kan anses fungera även om det finns vissa meningsskiljaktigheter, så länge dessa inte drabbar barnet på ett negativt sätt. (6 kap 2a § föräldrabalken)

Det är dock viktigt att du har i åtanke att din vilja att få ensam vårdnad kan tolkas som att ditt intresse att upprätthålla en nära och god kontakt mellan barnet och dess pappa är mindre än hans. Utifrån det du skriver, verkar det ändå som att du vill att det ska finnas en sådan kontakt. Jag skulle säga att det är viktigt att du framhåller det i rätten. Det kan vara till din nackdel om det inte framkommer att du vill främja en god kontakt.

En omständighet som kan ge dig ensam vårdnad är om barnet riskerar att fara illa, tex genom att olovligen föras bort, utsättas för övergrepp eller genom att vistas i missbrukarmiljö. Min bedömning, baserad på det du skrivit, är att det inte finns någon sådan risk och att du alltså inte kan grunda ditt vårdnadsanspråk på denna grund. (6 kap 2a § föräldrabalken)

Att det dessutom bara handlar om ett av era barn kan förmodligen också tala emot att du får ensam vårdnad. Att du inte yrkar på ensam vårdnad även för 2-åringen är, i min mening, ett tecken på att det kanske inte finns tillräckliga skäl att få ensam vårdnad över ert yngsta barn.

Sammanfattningsvis, om du anser att ni har sådana meningsskiljaktigheter att det går ut över ert barn på ett negativt sätt kan du yrka på ensam vårdnad. Viktigt är då att du är tydlig med att du vill främja umgänge mellan barnet och pappan. Skulle rätten komma fram till att det är för barnets bästa att du får ensam vårdnad kommer du få det eftersom barnets bästa är avgörande för beslutet. Min bedömning är dock att dina skäl för ensam vårdnad inte är tillräckligt starka, dels på grund av att det inte verkar finnas tillräckligt svåra meningsskiljaktigheter och dels på grund av att det bara gäller ett av era barn.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha mer kvalificerad juridisk hjälp kan du vända dig till Lawline Juristbyrå, du kan boka tid här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98659)