Lilla prisbasbeloppet

FRÅGA
Under vilka omständigheter gäller inte det lilla prisbasbeloppet i ett samboförhållande. Personen i fråga som avled hade en viss summa pengar på banken som översteg det lilla prisbasbeloppet. (ca 200.000:-) Har den avlidnes sambo någon rätt till den lilla prisbasbeloppet i det här fallet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Ett samboförhållande upphör då någon av samborna går bort. Vid upphörandet ska (vid begäran från efterlevande sambo) en bodelning mellan samborna göras och i denna ska sambornas samboegendom fördelas mellan dem. Detta framgår av Sambolagen och . Med samboegendom avses sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning, Sambolagen . Gemensam bostad är sådan bostad som utgör sambornas permanenta hem, se Sambolagen . Gemensamt bohag är sambornas möbler, hushållsmaskiner och andra lösa föremål som finns i det gemensamma hemmet, se Sambolagen .
Det är alltså endast samboegendom, dvs. gemensam bostad och gemensamt bohag, som kan komma att delas mellan samborna vid samboförhållandets upphörande. En summa pengar på banken är inte att anse som samboegendom och kan därför inte fördelas mellan samborna i en bodelning.

En efterlevande sambo har alltid rätt att få ut ett så stort värde ur bodelningen, efter avdrag av skulder och så långt det räcker, att det motsvarar två gånger prisbasbeloppet (lilla prisbasbeloppet). Detta framgår av Sambolagen 18§. Prisbasbeloppet är för år 2016 44 300 kr. Detta innebär att efterlevande sambos rätt till lilla prisbasbeloppet beräknas ur det som är möjligt att få ut av bodelningen, dvs. endast utifrån den samboegendom som kan komma att ingå i bodelningen. Eftersom den summa pengar som finns på banken inte utgör samboegendom och inte ingår i en bodelning, har den efterlevande sambon inte någon rätt att ta del av det beloppet. Det är möjligt att efterlevande make ändå kan ha rätt till det lilla prisbasbeloppet, men detta är helt beroende på hur mycket samboegendom samborna har.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86897)