Lilla basbeloppsregelns funktion

Min pappa har avlidit och hade en sambo som äger halva fastigheten. Nu undrar vi 3 syskon om paragraf 18 gäller i sambolagen att hon skall ha 2 basbelopp av deras gemensamma bohag innan vi delar på resten dvs 88600 kr? Hon har ej sökt bodelning. För juristen tyckte inte hon skulle behöva det när vi träffades vid bouppteckningen.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regeln i 18 § sambolagen är till för att försäkra att den efterlevande sambon inte lämnas ruinerad vid den andres död. Bestämmelsen är bara aktuell ifall din pappas sambo har egendom till ett lägre värde än 2 prisbasbelopp (44 300 kr x 2=88 600 kr).

Det som sägs i 18 § innebär alltså inte en villkorslös rätt till samboegendom till ett värde av 88 600 kr. Villkoret för att regeln ska vara aktuell är att allt hon äger totalt uppgår till ett lägre värde än 88 600 kr.

Huruvida du och dina syskon får ut mindre arv på grund av 18 § sambolagen beror alltså helt på din pappas sambos personliga ekonomi.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig.

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning