Likvidation av bolag

2015-03-17 i Bolag
FRÅGA
Hej! Jag är ordförande i ett bolag jag startat upp tillsammans med mina vänner. Vi alla har lika fördelade aktier men vi har nu hamnat i en disput där vi vill olika med företaget. Mina två vänner vill nu köpa ut mig ur bolaget. De har erbjudit att köpa samtliga av mina aktier och jag sa nej. De har nu kontaktat en advokat som skickat ett brev till mig där det står;"Om du vidhåller att mina huvudmän inte får köpa dina aktier, alternativt begär ett orimligt högt pris för dina aktier, har mina huvudmän för avsikt att snarast tillse att det hålls en extra bolagsstämma i Bolaget och att det därvid fattas beslut om att Bolaget ska träda i likvidation. Mot bakgrund av att våra huvudmän företräder mer än hälften av rösterna i Bolaget kommer de med giltig verkan kunna fatta beslut om att Bolaget ska träda i likvidation". Vad kan jag göra i en sådan här situation och vad menas med att bolaget träder i likvidation? Vad kommer hända?Tacksam för svar!!
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

I 25 kap. aktiebolagslagen regleras likvidation. I 1 § framgår att det på bolagsstämman kan fattas beslut om att bolaget ska gå i likvidation. Enligt 2 § krävs att en majoritet biträder förslaget.

Beslutet om likvidation ska anmälas till och registreras hos bolagsverket, enligt 8 §. Då utses en likvidator som är ansvarig för att förvandla bolagets egendom till pengar, att se till att bolagets skulder betalas samt att i enlighet med 38 § skifta bolagets återstående tillgångar mellan aktieägarna.

Sålunda är det möjligt för dina partners att fatta beslut om likvidation och om de bestämmer sig för detta kan du inte hindra det. Det innebär att du tilldelas pengar som står i proportion till ditt aktieinnehav.

Alltså är det mer förmånligt för dig att gå med på att sälja aktierna, om dina kompanjoner erbjuder ett pris för dessa som överstiget värdet på den andelen som du skulle tilldelas vid en likvidation.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll