Likhets- och objektivitetsprincipen

FRÅGA
Beskriv likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Vill gärna ha ett lagrum där det kommit till uttryck
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Objektivitetsprincipen gäller för all offentlig förvaltning och står skriven i svensk grundlag. Principen innebär att myndigheter och domstolar (alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter) ska iaktta saklighet och opartiskhet (Se; 1:9 RF). Det innebär också att privaträttsliga subjekt som fullgör förvaltningsuppgifter som överlämnats till dem omfattas av bestämmelsen. Enligt principen ska inte förmåner ges till någon som inte ska ha dem och motsatsvis. Objektivitetsprincipen är en princip som även stadgas inom flera specifika rättsområden. En ytterligare "påminnelse" om principens existens (utöver där den står stadgad i grundlagsbestämmelsen) går att finna om förundersökningar (23:4 RB). Där det stadgas att polis, åklagare med mera ska agera objektivt i sin utredning och även beakta omständigheter och bevis som talar såväl till den misstänktes fördel som till hans eller hennes nackdel. Inga egna värderingar eller dylikt ska tas i beakt exempelvis i en rättegång.

Likhetsprincipen stadgas även den i grundlag och innebär att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter (se ovan beskrivning) ska beakta allas likhet inför lagen (Se; 1:9 RF). Det är ett skydd mot godtycke och diskriminering, lika fall ska behandlas lika. Det är krav på en viss konsekvens i beslutsfattandet.

Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (690)
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona
2020-05-10 När kan lagprövning bli aktuellt?

Alla besvarade frågor (80335)