Likadelning vid bodelning för sambor

FRÅGA
Hej Min sambo vill göra slut!Vi har köpt en gård ihop vi betalade halv kontantinsatsen var men han står ensam på lån och alla papper. Vad gäller för min del? Vi har bott här i 1 år! Han har stått för fasta utgifter och jag för all mat mm....Tacksam för all hjälp jag kan få!Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När ni, eller ena sambon, väljer att avsluta samboförhållandet kan en bodelning genomföras, om minst en av samborna begär det. Bodelning mellan sambor måste inte förrättas, om ingen av samborna önskar det. Vid en bodelning ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna.

Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Du skriver att ni köpte gården ihop och detta tolkar jag som att ni köpte den i syfte att bo där tillsammans. I sådant fall ska gården ingå i en bodelning. Detta gäller oavsett vem som betalat för fastigheten. Värdet av de tillgångar som kommer att ingå i bodelning ska som huvudregel delas lika (14 §). Det är endast i undantagsfall som man kan undgå likadelning. Det krävs i sådant fall att det är oskäligt att samboegendomen delas lika, till exempel att det råder en betydande förmögenhetsskillnad mellan samborna eller att det med hänsyn till samboförhållandets längd är orimligt att en likadelning görs.

Slutligen innebär detta att gården som huvudregel ska delas lika mellan er om separationen blir verklighet. Detta med anledning av att ni köpte den för er samlevnads skull. Att ena sambon står på lånet m.m. har ingen vidare betydelse för om egendomen ska ingå i bodelning.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2754)
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?
2020-10-17 Hur kan Jag köpa ut min sambo?

Alla besvarade frågor (85191)