Likadelning mellan bröstarvingarna (den avlidnas barn) av den avlidnas kvarlåtenskap

2016-12-29 i Arvsskifte
FRÅGA
Om man bor hemma med sin pappa och han avlider och har fler syskon som ej bor hemma, hur gör man med all mat som finns i hushållet? Har dem andra syskonen rätt att ta mat ur frysen? Eller tillfaller det barnet som bor i huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Även om reglerna i ärvdabalken är tillkomna för att hantera egendom av större värde än matvarorna i den avlidnes privathushåll så torde samma principer få tillämpas om en tvist uppstår om dessa. Den avlidnas kvarlåtenskap ska delas lika mellan bröstarvingarna (barnen till den avlidna), ärvdabalken 2 kap 1§ här. Bröstarvingar blir inte privilegierade på den punkten av att bo hemma.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (602)
2020-11-30 Fördelning av arv
2020-11-30 Arv, adoption och ogiltighet av adoption
2020-11-30 Hur ska fördelningen av lösöre göras vid arvskifte?
2020-11-30 Ränta på arv

Alla besvarade frågor (86905)