Likadelning av samboegendom

FRÅGA
Hej.Jag och min sambo har separerat. Vi har bott tillsammans i 7 år. Huset vi bott i hus (ägde 50/50)som vi jöpt för 25250000 kr och som vi nu fåtr värderat till 4,2 miljoner. Han anser att jag endast ska få 400 000 tusen då han skjöt till med 250 000 från sitt eget boende (han sålde med vinst 2008) till bostadsrätten vi bodde i innan vi köpte huset (även där 50/50 i ägande). Det är minsann hans förtjänst att vi ens kunde bo i huset. Så istället för att vi ska dela på eventuell vinst på ca 1,7 miljoner så tycker han endast jag är berättigad till 400 000 kr. Låter detta rätt? Har han dessutom rätt att behålla sina gamla vinstpengar från sin gamla bostad? Vi har inte skrivit på nåt samboavtal.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning av samboegendomen göras, om någon av samborna begär detta, 8 § SamboL. Samboegendom utgörs av den gemensamma bostaden samt bohag, om denna egendom förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, 6 § SamboL. Annan egendom än den gemensamma bostaden och bohag ingår inte i en bodelning, således ska inte din sambos vinstpengar från sin förra bostad som såldes 2008 ingå i bodelningen. Er nuvarande villa och det bohag som förvärvats för gemensam användning kommer dock att ingå i bodelningen.

En bodelning görs genom att sambornas andelar i samboegendomen beräknas, 12 § SamboL. Efter det att skulder hänförliga till samboegendomen räknats av ska en likadelning av återstående samboegendom ske mellan samborna, 13-14 §§ SamboL. Huvudregeln är att en kontantinsats som en av samborna investerar i det gemensamma hemmet inte fås tillbaka vid en framtida bodelning. Det faktum att din sambo stått för en större del av kontantinsatsen har ingen betydelse. Efter det är skulderna hänförliga till samboegendomen är täckta har du rätt till en likadelning av vinsten på er nuvarande bostad.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en erfaren jurist för vidare konsultering i frågan, du kan boka tid genom att klicka på länken: http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,


Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?