Likabehandlingsprincipen i bostadsrättsföreningar

Hej. Jag har två frågor ang. bostadsrättslagen. den första är, får en styrelse i förenigen förbjuda en enskild medlemm att ta kontakt med styrelsen på annat sätt än att lägga meddelande i föreningens brevlåda då alla andra medlemmar kan kontakta styrelsen via telefon, sms eller mail? frågan är utifrån likabehandlingsprincipen. Nästa fråga är hur räknas det när betalning har kommit föreningen tillhanda enligt bostadsrättslagen står det att avgiften kommit tillhanda när betalningen lömnats till banken. Gäller samma sak när man betalar via internetbank?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får en styrelse i föreningen förbjuda en medlem att ta kontakt på annat sätt än meddelanden i brevlåda? Inom föreningsrätt ska samtliga medlemmar som huvudregel behandlas lika. Principen finns inte lagfäst utan är bara en princip som gäller på hela föreningsrättsområdet. Syftet med principen är att se till att det inte förekommer någon typ av maktmissbruk i styrelsen och att medlemmar inte behandlas olika på ett sådant sätt att någon medlem otillbörligt missgynnas. Det handlar främst om att skydda medlemmar mot felaktiga och ogrundade beslut och inte så mycket om att alla medlemmar måste behandlas exakt likadant hela tiden. I praxis har HD tagit fram ett undantag och det är om föreningen behandlar vissa medlemmar annorlunda om beslutet är sakligt och objektivt motiverat. Oftast rör det sig om situationer där föreningen investerar i något för samtliga medlemmar men som inte alla nyttjar på grund av att en inte är intresserad av det men det är ändå något som är sakligt motiverat, exempelvis inköp av flera tvättmaskiner eller byggande av en lekplats. En kanske inte tvättar särskilt ofta eller har barn som leker på lekplatsen men det är ändå sakligt motiverat att betala en avgift för det så att alla kan ha tillgång till det.

Med bakgrund av det jag redogjort för här ovan om likabehandlingsprincipens syfte skulle jag säga att förbudet för en medlem att inte kontakta styrelsen via andra medel kan vara något som inte är sakligt eller objektivt motiverat. Det går att motivera att du otillbörligt missgynnats, eftersom beslutet att förbjuda medlemmen att kontakta styrelsen på andra sätt inte är ett beslut som är sakligt och objektivt. Om det däremot är så att medlemmen "trakasserar" styrelseledamöter med sina kontakter kan det vara så att beslutet är sakligt men främst löser en sådana situationer på andra sätt, som exv anmäla någon för förolämpning, förtal, olaga hot eller ofredande.

Om du vill kan du väcka skadeståndstalan mot en enskild styrelseledamot, eller flera. Kom bara ihåg att det krävs att det ska finnas ett orsakssamband mellan den uppkomna skadan (att du särbehandlas) och styrelseledamotens agerande. Dessutom krävs det att personen agerat uppsåtligt(medvetet) eller oaktsamt i sin tjänst. Det är du som ska bevisa att alla de kriterierna är uppfyllda [21 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar]. Om skadan inte är stor kan skadeståndsansvaret sättas ned eller helt tas bort. I ditt fall kan det vara så att skadan inte anses vara särskilt stor rent ekonomiskt, men det är inte säkert. Du bör också ta hänsyn till att det kostar mycket att föra en skadeståndstalan i domstol då ombud ska ha betalt, rättegångskostnader ska betalas osv. Därför skulle jag rekommendera att försöka tala med styrelseledamoten först och komma överens om något, alternativt att ni anlitar en medlare eller liknande.

När har avgiften kommit föreningen tillhanda?

Bestämmelsen du pratar om är 7 kap. 15 § BrL. Om du betalar avgiften på ett bankkontor räknas det som att betalningen kommit till föreningen direkt när banken tagit emot betalningen. Om du betalar via internetbanken till något giro (bankgiro, sparbankgiro, privatgiro) så anses betalningen kommit till föreningen när girokontoret tagit emot betalningen. Se bara till att du har pengar på kontot så att det kan dras.

Hoppas du fick svar på dina frågor! Du får gärna mejla mig om något var oklart. Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänliga hälsningar,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”