Likabehandling i aktiebolag

2021-03-27 i Bolag
FRÅGA
HejVi är fyra stycken som startar ett aktiebolag de tre andra delägarna kommer äga sin del i detta genom befintliga bolag. Jag har inget bolag utan kommer få köpa in mig i det gemensamma nystartade bolaget privat finns det risker för mig som inte de andra ägarna har i detta sett?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För aktiebolag gäller likhetsprincipen (4 kap. 1 § aktiebolagslagen). Av lagen följer att alla aktier har lika rätt men det förstås även som att alla aktieägare har lika rätt. Alla aktieägare ska således behandlas lika. Det innebär att en skillnad inte ska göras beroende på om aktieägaren är en fysisk person eller en juridisk person.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (716)
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

Alla besvarade frågor (91322)