FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/04/2022

Lika tillåtet att bränna Bibel eller Torah som att bränna Koran

Hur neutral förhåller sig vår svenska yttrandefrihet till de olika religionerna? Är det lika tillåtet att bränna bibeln eller toran offentligt som det är att bränna koranen?

Lawline svarar

  

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om att du undrar om yttrandefriheten är lika neutral i förhållande till alla religioner som existerar, och om man därmed får uttrycka sig lika ogillande mot de alla. Svaret är kort ja, och svaret går att finna i regeringsformen (1974:152) och brottsbalken (1962:700). Jag går igenom dem en och en.

Regeringsformen

Yttrandefriheten regleras i regeringsformen (förkortat till RF) som är en av Sveriges grundlagar, vilket innebär att yttrandefriheten har ett starkare skydd än något som skyddas i en vanlig lag. Man hittar yttrandefrihetens skydd i 2 kapitlet 1 § RF.

Enligt 2 kapitlet 20 § RF får man dock begränsa yttrandefriheten. 2 kapitlet 21 § RF säger dock att en sådan begränsning inte får göras på religiös grund, vilket innebär att man inte kan begränsa yttrandefriheten för att tillgodose religiösa behov. Då lagen inte nämner några särskilda religioner gäller detta alla religioner.

Enligt 2 kapitlet 23 § RF får ytterligare begränsningar göras i yttrandefriheten, men inga av dem rör yttranden riktade mot religiösa.

Brottsbalken

16 kapitlet 8 § brottsbalken kriminaliserar ”hets mot folkgrupp”. Att bränna en religiös text kan vara hets mot folkgrupp, men det beror helt på situationen. Handlar brännandet om att kritisera religionen är det inte hets mot folkgrupp, men vänder sig textbrännandet till de religiösa och är menat att uttrycka missaktning mot de religiösa som grupp kan det vara hets mot folkgrupp. Det ska dock till att bevisas och det kan vara svårt.

Inte heller i 16 kapitlet 8 § brottsbalken finns det något som säger att det skulle gälla olika regler för olika religioner. Också i detta fall har man lika rätt att, som du uttrycker det, ”bränna bibeln eller toran” som att bränna koranen.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”