Lika arvslott för gemensamt barn och särkullbarn efter båda makarna

2015-08-31 i Testamente
FRÅGA
Gifta makar - de har ett gemensamt barn och den ena maken har ett särkullebarn.De gifta makarna vill att det gemensamma barnet och särkullebarnet ska ärva precis lika mycket.Hur ska de gå tillväga?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

För att båda barnen ska ärva lika mycket krävs att makarna upprättar ett testamente. I testamentet kan exempelvis anges att barnen efter båda makarnas död ska erhålla hälften av kvarlåtenskapen vardera.

Ett testamente kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal . Behöver ni hjälp med upprättandet av testamentet kan ni boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på arvsrätt. Ni kan boka direkt på http://lawline.se/boka.

För mer om upprättande av testamente, se 10 kap. ärvdabalken (1958:637).

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2640)
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?

Alla besvarade frågor (85315)