FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/03/2016

Licensvapen vid bodelning

Skall licensvapen ingå i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. I nämnda bestämmelse framgår det till exempel att egendom ska vara enskild egendom om det framgår av ett äktenskapsförord, eller om det givits som gåva eller av testamente med ett villkor om att det ska vara ena maken enskilda egendom. Huruvida licensvapnen ska ingå i bodelningen beror således på omständigheterna, men utgångspunkten är att de ska ingå.

Att vapnen ingår i bodelningen betyder emellertid inte de kommer delas mellan makarna. Efter att vissa avdrag gjorts för makarnas skulder ska deras respektive giftorättsgods läggas ihop. Det är sedan värdet av detta gemensamma giftorättsgods som ska delas lika mellan makarna. Nästa steg i processen kallas lottläggning. Där ska makarnas giftorättsgods fördelas på lotter. När detta sker har varje make rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar (här). Om licensvapnen ingått i bodelningen kan du således vid lottläggningen önska dessa på din lott.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000