Licensvapen vid bodelning

2016-03-19 i Bodelning
FRÅGA
Skall licensvapen ingå i bodelningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. I nämnda bestämmelse framgår det till exempel att egendom ska vara enskild egendom om det framgår av ett äktenskapsförord, eller om det givits som gåva eller av testamente med ett villkor om att det ska vara ena maken enskilda egendom. Huruvida licensvapnen ska ingå i bodelningen beror således på omständigheterna, men utgångspunkten är att de ska ingå.

Att vapnen ingår i bodelningen betyder emellertid inte de kommer delas mellan makarna. Efter att vissa avdrag gjorts för makarnas skulder ska deras respektive giftorättsgods läggas ihop. Det är sedan värdet av detta gemensamma giftorättsgods som ska delas lika mellan makarna. Nästa steg i processen kallas lottläggning. Där ska makarnas giftorättsgods fördelas på lotter. När detta sker har varje make rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar (här). Om licensvapnen ingått i bodelningen kan du således vid lottläggningen önska dessa på din lott.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2641)
2020-10-20 Hur mycket av bostadens värde får jag vid en separation om jag gett min sambo 90% av lägenheten i gåva?
2020-10-16 Vilken egendom ska ingå i bodelningen vid en skilsmässa?
2020-10-13 Kan ett arv ingå i en bodelning?
2020-10-11 Lösa ut partner ur bostad vid bodelning

Alla besvarade frågor (85217)