Licenskrav vid försäljning av e-böcker

2015-03-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående försäljning av abonnemang gällande eböcker.Hur står sig upphovsrätten gällande eböcker? Vilka rättigheter behöver jag för att sälja eböcker via abonnemang på en hemsida? Behöver jag gå via bokförlag eller direkt via återförsäljare?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller litterära verk har författaren upphovsrätten från och med att verket skapats, URL 1:1, (här). Det betyder att författaren har exklusiv rätt att framställa och sälja exemplar (de sk "ekonomiska rättigheterna"), även om det överförts till digitalt format, URL 1:2.

Genom ett förlagsavtal överlåter författaren vissa av sina rättigheter till förlaget, URL 3:31. Det är vanligt att man i ett sådant avtal inkluderar särskilda bestämmelser om utgivning och försäljning av E-böcker och förlaget har vanligtvis rätt att underlicensera till utomstående. Ca 2800 svenska författare är medlemmar i fackförbundet "Sveriges Författarförbund", som sedan länge uppmanat sina medlemmar att vara noggranna hur de skriver avtalen med förlagen på denna fråga. Författare är numera mer vaksamma på hur villkoren skrivs.

Du behöver kort och gott en licens för att kunna sälja e-böcker på din hemsida. Den kan du oftast få via förlaget och jag råder dig att börja där. Återförsäljarna har troligtvis inte rätt att ge ut licenser.

Philip Ideström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (856)
2020-07-06 Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet
2020-07-01 Får varumärken synas i film?
2020-06-30 Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?
2020-06-30 Kan vi använda andras bilder?

Alla besvarade frågor (81730)