Licens- och sekretessavtal angående know-how

2017-12-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag agerar på den internationella, globala marknaden som en 360° foto- och videoproducent och leverantör. Jag har under de senaste 11 år, genom hårt arbete och personliga uppoffringar, samt konstanta rigorösa tester och förbättringar i arbetsgången, byggt upp unik teknisk kunskap och know-how som ger stora fördelar på den konkurrensutsatta, internationella marknaden. Denna know-how har byggts upp genom mödosamma experiment, oftast trial-and-error metoden, under oräkneliga, sömnlösa nätter och dagar (inkl. helger) fyllda med konstant arbete & problemlösande. Resultatet av detta är en arbetsgång som möjliggör specifikt högkvalitativa produkter med minimal nödvändig tidsåtgång för produktion. Det är denna höga kvalitet i kombination med extremt förkortad nödvändig tidsåtgång för produktion som är en enormt värdefull tillgång och avgörande faktor för min framgång och överlevnad på marknaden. Tack vare en expansiv fas i vår verksamhet behöver vi nu lägga till additionella mänskliga resurser som tar över en del av arbetet, där den speciella och värdefulla arbetsgången behöver avslöjas i detalj. Värdet på denna know-how är, i dagsläget, uppskattad till: 160 000 euro. Vi vill skydda den från att spridas till konkurrenter, samt hindra personalen vi tar in att någonsin kunna förvandlas till konkurrenter. 'Licens- & kunskapsöverföringsavtalet', samt 'Sekretessavtalet' är så gott som klara, men är det någonting mer vi bör tänka på? Missar vi något viktigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Licens- och kunskapsöverföringsavtalet

Det främsta att tänka på avseende själva "överföringsavtalet" är att det tydligt ska framgå vilken know-how det är som åsyftas och hur motparten får använda den, huruvida motparten får licensiera den till andra, hur länge avtalet gäller samt vilken ersättning som ska ges för den. Personligen har jag inte funnit något i detta avtal som skulle föranleda några problem.

Avseende konkurrensklausulen i p. 19 kan dock förvarnas vara något problematisk. Utformningen av konkurrensklausulen är inte nödvändigtvis helt bindande, särskilt pga. 36 § och 38 § AvtL. 38 § AvtL anger att: "om någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att denne icke skall bedriva verksamhet av visst slag eller icke taga anställning hos någon som bedriver sådan verksamhet, är den som gjort utfästelsen icke bunden därav i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt." Detta är således en skälighetsbedömning, och om konkurrensklausulen i ert avtal inte anses skäligt kan det jämkas till viss grad. Det går inte tydligt att säga exakt var denna gräns går, men särskilt problematiskt är förbindelsen att "aldrig" samarbeta med konkurrenter (ofta förenas sådana förbindelser med en tidsgräns på några år) samt förbindelsen att motparten ska "medverka och samarbeta fullt ut".

Sekretessavtalet

Här fann jag inga större problem. Var dock tydlig på om vitesbestämmelsen i p. 7 endast avser sekretessavtalet eller även licens- och kunskapsöverföringsavtalet.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1036)
2021-11-29 Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto
2021-11-21 När blir lagen om varumärken tillämplig?
2021-11-20 Sälja kopior av kända varumärken?
2021-11-15 Får man använda någon annans ritningar vid uppförandet av nya hus?

Alla besvarade frågor (97421)