Legat och universellt testamentsförordnande

Hej, Jag och min syster äger 50% var av en fastighet. Om jag skulle avlida före henne så vill jag att min andel ska ärvas av min syster och hennes barn och inte min man och hans släkt. Min man ska ha rätt att utnyttja huset om jag skulle avlida men när han avlider så vill jag att min syster och därefter hennes barn ska ärva. Jag undrar hur man ska skriva eller vart man ska vända sig och i så fall hur mycket det kostar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från Ärvdabalken (1958:637), förkortas "ÄB". 

Utformning av testamente.
Det är i 11 kap. ÄB som vi hittar bestämmelser kring hur ett testamente kan utformas. I princip kan du skriva hur du vill, förutsatt att det är lätt att tolka din vilja så att inga misstag sker när testamentet ska läsas. Det finns några undantag som jag kommer beröra senare.

I ditt testamente hade du kunnat skriva att din man ärver nyttjanderätt till din andel av fastigheten, något som kallas för legat enligt 11 kap. 10 § 1st ÄB. Sedan hade du kunnat skriva att din syster och hennes barn ärver din andel av fastigheten i dess helhet lika, vid din makes död. Då kallas det enligt 11 kap. 10 § 2st ÄB att du gör dem till universella testamentstagare

Undantag från testamente.
De som kan komma att överskrida bestämmelserna i ett testamente är barn till den avlidne, så kallade bröstarvingar, samt en efterlevande make. Jag uppfattar det som att du inte har några barn, och kommer därmed endas att ta upp undantag för efterlevande make. 

I 3 kap. 1 § ÄB när du avlider så tillfaller kvarlåtenskapen efter dig din make. Finns det ett testamente som säger annat så gäller det. Undantaget är det så kallade "stora prisbasbeloppet" som återfinns i andra stycket i samma paragraf. Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt den räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den efterlevande makens enskilda egendom motsvarar strax under 200 000kr. Oavsett vad ett testamente säger. Kvarlåtenskapen som blir över efter detta går sedan dit testamentet säger, förutsatt att inga bröstarvingar existerar. 

Om du inte vill att din make ska ärva nog för stora prisbasbeloppet behöver han avsäga sin arvsrätt enligt 17 kap. 2 § ÄB. Det innebär att han skriftligen avsäger rätten till arv från dig. 

Hjälp med testamente.
Det är viktigt att vara tydlig i ditt testamente för att få fram exakt vad du vill, om du vill kan du ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende, där du även kan få upplysning angående våra priser.  

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.
Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:
Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00

Hoppas du fick svar på din fråga!

Alexander MårtenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”