Legat och laglott

2017-01-31 i Laglott
FRÅGA
Hej,Ska vid beräkning av laglott beaktas ett legat som enligt testamente ska utgå till den som har rätt till sin laglott.Således, legat minskas med laglotten vid beräkning av arvet?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga innehåller den två delfrågor. Dels om beräkningen av laglotten påverkas av legatet, dels om själva fördelningen av arvet påverkas av legatet.

Gällande den första frågan är svaret att beräkningen av laglotten inte påverkas av legatet. Enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken utgör laglotten hälften av arvslotten. Eftersom att arvslotten är den del som skulle ha tillfallit bröstarvingen om inget testamente fanns påverkar legatet inte beräkningen. Laglotten ska nämligen räknas ut med utgångspunkt i den totala kvarlåtenskapen

Legatet påverkar däremot i ett senare skede, fråga 2. 7 kap 2 § Ärvdabalken stadgar att bröstarvinge måste räkna av vad denne mottagit på grund av testamente från sin laglott. Det blir alltså inte så att en bröstarvinge får laglotten utöver legatet

Exempel:

Säg att A efterlämnar kvarlåtenskap till ett värde av 1000 kr. Bröstarvingar är B och C. A har skrivit ett testamente där B erhåller ett legat till ett värde av 100 kr, resterande del av kvarlåtenskapen tillfaller X. B och C påkallar jämkning för att få ut sina laglotter. Laglotten beräknas som sagt med utgångspunkt i den totala kvarlåtenskapen. Utan testamente skulle B och C få 500 kr vardera, arvslott. Eftersom att laglotten utgör hälften av arvslotten är B och Cs laglotter 250 kr. B har dock fått ett legat som ska avräknas från laglotten, 7 kap 2 § Ärvdabalken. 250-100=150. X kommer att få avstå 250 kr till C. Till B kommer X att få avstå 150 kr eftersom att B har fått 100 kr genom ett legat.

Ärvdabalken hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (860)
2021-09-21 Vad är laglottsskydd och kan bortgiven fast egendom återgå till ett dödsbo?
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?

Alla besvarade frågor (95793)