Legalitet av "livesex" enligt svensk lag

FRÅGA
Är det lagligt att ha livesex på webben mot betalning?
SVAR

Hej!

Frågan du ställer rör fall då ersättning ges mot sexuella tjänster, vilket gör 6:11 § i Brottsbalken (BrB) tillämplig.
Enligt 6:11 § BrB är det straffbart att genom ersättning införskaffa sig en "temporär sexuell förbindelse". Frågan som vi nu måste svara på är huruvida "livesex" kan räknas som en "temporär sexuell förbindelse", vilket lämpligast utläses i förarbetena till 6:11 § BrB.
Enligt Prop. 1997/98:55 sida 137 (samt i doktrin, Jareborg, Brotten, 2 uppl. s. 319) står det att "naken posering" som utövas av myndig person inte skall anses omfattas av begreppet ”temporär sexuell förbindelse”, vare sig ersättning givits eller inte.
Då "livesex" i likhet med "naken posering" inte involverar någon slags fysisk kontakt mellan parterna torde dessa kunna liknas till varandra. Detta innebär att "livesex" på webben mot betalning inte omfattas av 6:11 § BrB och därmed är tillåtet.

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll