Lawline besvarar inte skoluppgifter

FRÅGA
Ahmed avlider och efterlämnar tre barn; Sabina, Per och Lisa. Sabina har hela livethaft dålig ekonomi och under en period av två år före sin bortgång har Ahmed givitkontanter till Sabina och för att hjälpa upp hennes ekonomiska ställning. Summan avAhmeds kontanta överföringar till Sabina är 300.000 kr. Ahmeds kvarlåtenskap vidhans frånfälle uppgår till 900.000 kr. Det finns inte något testamente efter Ahmed ochSamtliga barn vill ha så stort arv som möjligt. Hur ska man enligt lagstiftningenfördela kvarlåtenskapen efter Ahmed?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga liknar en skoluppgift kommer vi inte att besvara den. Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Om du inte kan själv besvara den rekommenderar jag dig att ta hjälp av skolkamrater eller försöka hitta svaret med hjälp av kurslitteratur. Du kan också hitta en hel del svar som liknar din fråga bland redan besvarade Lawline-frågor. Om jag har missuppfattat din fråga och frågan inte bygger på en skoluppgift är du välkommen att ställa frågan igen.

Hoppas du kan lösa uppgiften!

Med vänlig hälsning,

Lovisa Sidén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (713)
2019-06-26 Kan arvtagare bli återbetalningsskyldig för skuld pga. tidigare felaktig utbetalning till arvlåtaren?
2019-06-25 Skulder avskrivs eller täcks av tillgångar vid dödsfall
2019-06-23 Vem företräder barn i dödsbo och vad sker med skulder?
2019-06-10 Har make till avliden arvinge arvsrätt?

Alla besvarade frågor (70294)