Lawline besvarar inte skoluppgifter

2018-10-08 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
• Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) • Lagen om anställningsskydd (LAS) • Arbetsmiljölagen och diskrimineringslagenfrågorna handlar om de 1. Börja med att kortfattat redogöra för lagen och vad den innebär. 2. Vad innebär lagen för arbetsgivaren och arbetstagaren? Använd er av kapitel och paragrafer.3. Vilka kan konsekvenserna bli om lagen inte efterföljs? Använd er av kapitel och paragrafer.4. På vilket sätt kan arbetstagaren få hjälp av facket i frågor kring lagen? 5. Reflektera; hur ser det ut i det verkliga arbetslivet idag. Efterföljs lagen? Finns det skillnader i lagtext och det som sker i vardagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter, skolarbeten eller liknande. Därför kan jag tyvärr inte besvara din fråga.

Ett tips är att läsa i de inledande paragraferna i varje lag för att bilda dig en uppfattning om vad de reglerar (lagen.nu). Du kan även t.ex. använda vår sökfunktion för att få reda på ytterligare information om lagarna.

Hoppas du får svar på din fråga på ett annat vis!

Med vänliga hälsningar,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1540)
2019-03-21 Starta aktiebolag vid sidan av anställning
2019-03-17 När får arbetsgivare neka att anställa mig?
2019-03-17 Omplacering av kommunalt anställd
2019-03-15 Hindrande av bisysslor i offentlig anställning

Alla besvarade frågor (66943)