Lawline besvarar inte skolfrågor

FRÅGA
Hur har våldtäktslagstiftningen ändrats från 1970- idag och vad har lagstiftaren i förarbetena till lagändringarna angett för skäl till varför de behöver genomföras?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Då din fråga inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. På Lawline besvaras endast frågor som berör konkreta juridiska ärenden t.ex. hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall. Jag kan därför inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.

Med många vänliga hälsningar,

Christian Postolovski
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (421)
2021-07-31 Hur stor brottsskadeersättning kan man få för sexuellt ofredande?
2021-07-31 Förutsättningar straffansvar oaktsam våldtäkt
2021-07-30 Kan en förälder som underlåtit att förhindra övergrepp dess barn utsatts för straffas?
2021-07-28 Barnpornografi- sexuellt syfte

Alla besvarade frågor (94634)