Låtsades ringa från Arbetsmiljöverket – Straffbart?

2017-03-24 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Det gäller en väldigt omogen handling jag gjorde nyligen. Min kompis slutade jobba på ett företag som han inte gillade, så vi bestämde oss för att jävlas lite med dem. Jag skulle låtsas ringa från arbetsmiljöverket och säga att en person som tidigare jobbat på företaget (inte min kompis utan hans f.d kollega) anmält dem för dåliga arbetsförhållanden. Jag skrev ett manus som verkade trovärdigt och ringde och pratade med chefen. Vi sa att den här personen sagt att det var dåliga arbetsförhållanden på kontoret och att han blev dåligt behandlad. Chefen tyckte att det lät konstigt, han var väldigt förvånad, och undrade förstås vad det handlade om. Jag sa att vi inte kan ta det över telefon utan att vi kommer berätta mer under inspektionen. Jag sa att vi skulle höra av oss en vecka innan inspektionen. Chefen var tillmötesgående och sa att vi var välkomna och han skulle åka hit från en annan stad där han satt. Insåg senare att det var ett väldigt oschysst skämt, både mot företaget och mot personen vi sa hade anmält. Dessutom såg jag att det är brottsligt att utge sig vara en myndighetsperson. Jag ringde tillbaka och sa att det var ett omoget skämt (det var en annan person som svarade). Min fråga är om jag kan straffas för att ha gjort detta? Är det brottsligt mot företaget eller den f.d anställda trots att jag sagt att det var ett skämt. jag ringde med dolt som sagt men Tele2 skulle förstås kunna spåra numret. Skäms som fan men gjort är gjort. Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att utge sig för att arbeta på en myndighet kan i vissa fall vara straffbart. Brottet ifråga kallas föregivande av allmän ställning och regleras i 17 kap. 15 § brottsbalken. Den straffbara gärningen kan bestå i att man obehörigen utger sig för att utöva myndighet, eller att man obehörigen bär ett tjänstetecken, exempelvis uniform. Du har inte burit något tjänstetecken, så frågan i ditt fall är om du har utgett dig för att utöva myndighet.

Den första följdfrågan som uppstår är förstås vad som egentligen avses med att utöva myndighet. Begreppet myndighetsutövning är en samlingsterm för olika typer av beslut och åtgärder som är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter och som medför rättsliga verkningar för enskilda personer i enlighet med offentligrättsliga regler. Några exempel på personer som utövar myndighet är en polisman som kroppsvisiterar en brottsmisstänkt, en universitetslektor som examinerar en student, en besiktningstekniker som belägger en bil med körförbud eller en handläggare på försäkringskassan som bifaller en ansökan om sjukpenning.

Arbetsmiljöverket har ansvar för att utöva tillsyn över svenska arbetsmiljöer och se till att arbetsgivarna rättar sig efter arbetsmiljölagstiftningen. För att kunna utöva den tillsynen har arbetsmiljöverket rätt att få tillträde till arbetsplatser för att göra undersökningar. Om det behövs, kan arbetsmiljöverket till och med ta hjälp av polisen för att bereda sig tillträde till en arbetsplats (7 kap. 5 § arbetsmiljölagen). Detta är en offentligrättslig maktbefogenhet som är att anse som myndighetsutövning.

I telefonsamtalet påstod du att du skulle göra en arbetsmiljöinspektion på företaget. Du har därmed utgett dig för att utöva myndighet och således gjort dig skyldig till brottet föregivande av allmän ställning.

Straffskalan för föregivande av allmän ställning är böter eller fängelse i högst sex månader. En strängare straffskala gäller om brottet är att anse som grovt, men det kan det knappast anses vara i ditt fall. I och med att du har informerat företaget om att samtalet inte var äkta, har troligtvis ingen nämnvärd skada hunnit ske. Min bedömning är därför att brottet skulle bedömas som relativt lindrigt i ditt fall. Om polisen skulle utreda samtalet och åtal skulle väckas, vilket jag inte tror är särskilt sannolikt, skulle straffet förmodligen bli böter.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (997)
2021-09-20 Vad är straffet för att använda någon annans körkort?
2021-09-11 Jag har fått ett mail i vilket min man utpekas som alkoholist - Bör det polisanmälas?
2021-09-09 Vart vänder man sig om man vill anmäla gällande bidragsbrott?
2021-08-31 Vad är straffet för "missbruk av urkund"?

Alla besvarade frågor (95746)