Latent skatteskuld

2019-02-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Vid arvskifte så dras tjugo procent för s.k "latent skatteskuld".Hur ska detta förstås ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt. Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet och för att få ett verkligt värde ska man bland annat dra av latent skatteskuld från denna. Skatteskulden är en uträkning/uppskattning av hur mycket vinstskatt som skulle behöva betalas vid en försäljning av fastigheten och den dras av även om man planerar att sälja eller inte. För att det ska vara aktuellt med latent skatteskuld så utgår man från att man kommer kunna gå med vinst vid försäljning av fastigheten och att den ska ha högre värde än när den köptes. 22 % är skattesatsen för kapitalvinster. Man tar förenklat sett kapitalvinsten på fastigheten x 0.22 för att få ut den latenta skatten. Sedan från marknadsvärdet drar man bort den latenta skatteskulden, uppskovsskatt, försäljningskostnader och de skulder som följer med fastigheten för att få fastighetens värde fastställt i exempelvis ett arvskifte.

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (286)
2019-05-20 Vilka skatteregler gäller när man säljer en fastighet man fått som gåva?
2019-05-05 Skattemässiga konsekvenser när man köper in sig i en bostadsrätt
2019-05-01 Kapitalvinstbeskattning för begränsat skattskyldig person
2019-05-01 Beskattning vid försäljning av en privat bostadsfastighet

Alla besvarade frågor (69177)