Låta barnen ärva fastighet som sambon tror han har rätt till.

2016-04-17 i Sambo
FRÅGA
Är sambo sedan 11år. Jag äger ensam fastigheten. Jag har själv betalat genom mitt föräldraarv. Måste jag skriva enskild egendom genom advokat,om mina två barn skall ärva den. Är född 1953 och är sjukpensionär.Min sambo säger att han äger halva huset.Men han flyttade inte in samtidigt som mig.Han hade eget hus 2år efter mitt köp.vi köpte det inte tillsammans. MVH orolig och ledsen kvinna.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Allmänt om Samboegendom:
Sambos gemensamma bostad och andra ekonomiska förehavanden regleras i sambolagen.
För att man skall vara sambos krävs att man lever under äktenskapsliknande förhållanden samt att ingen av personerna är gift.
Det som ni skall dela på vid samboförhållandes upphörande är "samboegendom". Samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för det gemensamma bruket, det framgår av 3 § i lagen.

Vad som klassas som gemensam bostad framgår av 5 §.

Om du har köpt bostaden själv och det inte då var planerat att din sambo skulle flytta in så är bostaden inte samboegendom, den är då din enskilda egendom och din sambo har inte rätt till den annat än i undantagsfallet som finns reglerat i 22 §. (Lustig regel som gäller sambos, äkta makar har inte denna möjligheten att ta över enskild egendom).

Vid ett övertagande enligt 22 § måste dock ersättning lämnas, dvs, din sambo kan ta över fastigheten vid din död men måste då betala dess värde till dina två barn. Om så är fallet kan dina barn alltså mista fastigheten, men ändå tillgodogöras dess värde. Om fastigheten hade varit samboegendom äger han alltså hälften av fastigheten och det är främst därför du vill undvika att den klassas som samboegendom.

Det faktum att han hade ett eget hus fortfarande två år efter att du köpte din fastighet talar utan tvekan för att fastigheten därmed inte är samboegendom utan din enskilda egendom. Detta kan ju kollas upp hos Lantmäteriet inskrivningar.

Möjlighet att avtala om enskild egendom:
För säkerhets skull kan det självklart vara praktiskt att avtala om att fastigheten inte skall vara samboegendom utan din enskilda egendom. Det är fritt fram för sambos att avtala om detta innan en bodelning och det man då avtalat om gäller. Avtalet skall vara skriftligt och undertecknas. Det är alltså bra att göra detta även om man som jag skriver ovanför inte kommer ha några problem att visa att fastigheten inte köptes för gemensamt bruk.

Arvet du fått:
De pengar du köpt fastigheten för är ett arv säger du, om det är så att ditt arv vid tillfället var villkorat som mottagarens enskilda så är även fastigheten enskild egendom om du köper den för arvet. Det framgår av 4 §. (Det är dock inte en särskilt vanlig situation varför jag mest nämner det i förbigående, om det är så har du dock tur).

Mitt råd:
Det här är alltid en känslig situation och därför är det svårt att ge bra råd även om du har rätt.
1. Försök avtala med din sambo om att fastigheten är din enskilda och att dina barn skall ärva den.
2. Om det är så att du egentligen mest vill att värdet skall komma dina barn till handa så kan ni avtala om att han skall ersätta dem med värdet på fastigheten om han vill bo kvar i den efter din bortgång. (Det kanske är lättare för dig att framföra, och lättare för honom att skriva under på). För säkerhets skull bör självklart det även nämnas i ditt testamente!
3. Testamentera bort fastigheten till dina barn utan att göra ovanstående och bifoga papper från lantmäteriet enbart för deras skull. Dina barn kommer ha lättare att "ta fighten" eftersom de inte är i samma känsliga situation som du. (Beror ju såklart på hur barnen ser på din sambo)

Som du ser har jag lite svårt att ge tydliga råd, men jag hoppas du iallafall får en tydligare bild över dina möjligheter. Jag önskar dig all lycka i situationen och hoppas att dina barn till slut får ärva fastigheten!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (456)
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor
2020-09-30 Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?

Alla besvarade frågor (85250)