Låsning av dörr vid försening till lektion

FRÅGA
Är det lagligt att av skolan låsa dörren in till klassrummet precis när lektionen börjar? Eftersom du då förhindrar eleven från utbildning även om den då bara kom en minut var sen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Disciplinära åtgärder finns reglerade i skollagens 5 kap 6-23§§, det hittar du här.

Att låsa dörren för elever som kommer för sent har inte lagstöd. Det är inom ramen för den specifika skolans ordningsregler som detta hanteras.

Det finns en risk för att ett systematiskt utestängande av elever, oavsett anledning till den sena ankomsten, kan komma i konflikt med elevens rätt till utbildning. Eleven har rätt till stöd om hen missar så mycket av undervisningen att denne riskerar att inte nå målen.

Om du har synpunkter på lärarens sätt att arbeta med ordningsreglerna kan du vända dig till rektorn på din skola för att diskutera situationen. Om man inte tycker att det hjälper kan man gå vidare till rektorns chef eller skolchefen i kommunen. Är det en fristående skola kan man vända sig till styrelsen för skolan.

Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Marianna Vergari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (308)
2020-11-21 Modersmål i Skolan
2020-11-21 Modersmål i Skolan
2020-11-20 Omfattas personal inom vuxenutbildningen av registerkontroll?
2020-11-14 Vilka regelverk aktualiseras vid tentafusk?

Alla besvarade frågor (86388)