LAS-varning till grund för uppsägning?

2015-06-19 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Vad gäller vid skriftliga varningar från arbetsgivaren? En vän kommenterade en sak i lunchrummet, det kan uppfattas som manligt pch chauvinistiskt men absolut inget åt det sexistiska hållet. Min vän gick genast och bad om ursäkt när han förstått att en kvinnlig kollega tagit illa upp och pratade igenom saken med henne och saken var utagerad mellan dem. Men den kvinnliga kollegan hade innan pratat med sin chef som gick vidare till högsta chefen som då kom med en skriftlig varning (utan sanktioner). Det är förvisso ett olämpligt beteende min vän har visat upp, det är dock inget beteende som han visat vare sig före och definitivt inte kommer att upprepa igen. Kan varningen läggas till grund för en uppsägning i framtiden? Det finns inget kollektivavtal på arbetsplatsen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns olika typer av varningar i arbetsrätten. Varningar där arbetsgivaren genomför disciplinär bestraffning måste ha stöd i lag eller kollektivavtal (jfr 62 § medbestämmandelagen). Vidare finns det varningar som fungerar som en erinran för arbetstagaren att inte fortsätta försumma sina arbetsrättsliga skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Denna typ av varning kallas normalt för en LAS-varning och får inte användas som bestraffning. Genom en LAS-varning uppmärksammar arbetsgivaren arbetstagaren att ett visst beteende inte tolereras. Om inte denna tillrättavisning hörsammas av arbetstagaren, kan saklig grund för uppsägning föreligga.

I din situation gällande din vän tycks en LAS-varning ha utdelats. Om din vän aldrig upprepar det oacceptabla beteendet, kan en tidigare varning inte grunda en uppsägning. Skulle däremot din vän fortsätta att uttala sig stötande kan saklig grund för uppsägning finnas.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1750)
2020-07-31 Vad kan man göra om en kollega inte jobbar, och chefen inte gör något åt saken?
2020-07-28 Hur får jag min lön när jag inte skrev ett avtal?
2020-07-20 Fråga om dygnsvila
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82649)