Lärarens sekretess

Får en lärare berätta för andra elever om en elevs diagnos utan föräldrars godkännande?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en lärare få berätta om en elevs diagnos för andra elever utan föräldrars godkännande.

Sekretess inom skolan

Det är skollagen som hanterar sekretessen i skolan. Det framgår av 29 kap. 14 § skollagen att all personal inom kommunens verksamhet har tystnadsplikt. Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare till andra utanför skolan varken med eller utan föräldrarnas godkännande. 

Eftersom skolan är en kommunal verksamhet så faller den under det som anges i paragrafen. Det innebär att alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs. att de får inte föra vidare vad de har fått veta om ett barn eller ett barns hemförhållanden till andra. 

Däremot alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn på samma skola. Det innebär att lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev om det är av betydelse för att studierna ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt. Detsamma får dock inte skolsjuksköterskan eller kuratorn göra, om inte barnets vårdnadshavare ger sin tillåtelse. Notera dock att detta isådantfall få ske endast med andra kollegor och personer av betydelse för barnets utveckling och alltså inte vem som helst. 

Det innebär alltså att lärare inte får berätta för andra elever om en elevs diagnos, utan föräldrarnas godkännande. 

Hoppas du fick svar på din fråga. 

Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo