Lärare som har sex med elev - brottsligt?

FRÅGA
Hej vilket brott är det om en lärare har sex med sin elev för att hon ska få bättre betyg?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexualbrott regleras i 6 kap. Brottsbalken (BrB). Det brott som skulle kunna aktualiseras i det här fallet är våldtäkt vilket regleras i 6 kap. 1 § BrB. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag döms för våldtäkt.

Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap. 1 § p.3 BrB). Exempel på detta kan vara ett sådant maktförhållande då en lärare ska sätta betyg på en elev och utnyttjar detta för att få eleven att ha sex med läraren. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och att en bedömning kommer att göras i varje situation om det förelegat ett maktförhållande och ett utnyttjande.

Vidare kan tilläggas att det också spelar roll hur gammal eleven är. Är eleven under 15 år kan även våldtäkt mot barn 6 kap. 4 § BrB bli aktuell.

En ytterligare konsekvens skulle kunna bli att läraren inte längre får ha kvar sin anställning.

Sammanfattningsvis skulle brottet våldtäkt kunna bli aktuellt men det går inte att helt klart säga då det hela tiden beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (444)
2021-10-21 Är köp av "nakenmassage" ett brott?
2021-10-15 Begår man något brott om man säljer sexuella tjänster?
2021-10-14 Får man besöka hemsidor där personer säljer sexuella tjänster?
2021-10-11 Våldtäkt eller sexuellt ofredande?

Alla besvarade frågor (96471)