Lärare som har sex med elev - brottsligt?

Hej vilket brott är det om en lärare har sex med sin elev för att hon ska få bättre betyg?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sexualbrott regleras i 6 kap. Brottsbalken (BrB). Det brott som skulle kunna aktualiseras i det här fallet är våldtäkt vilket regleras i 6 kap. 1 § BrB. Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag döms för våldtäkt.

Enligt bestämmelsen kan en person aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen (6 kap. 1 § p.3 BrB). Exempel på detta kan vara ett sådant maktförhållande då en lärare ska sätta betyg på en elev och utnyttjar detta för att få eleven att ha sex med läraren. Det är dock viktigt att komma ihåg att varje situation är unik och att en bedömning kommer att göras i varje situation om det förelegat ett maktförhållande och ett utnyttjande.

Vidare kan tilläggas att det också spelar roll hur gammal eleven är. Är eleven under 15 år kan även våldtäkt mot barn 6 kap. 4 § BrB bli aktuell.

En ytterligare konsekvens skulle kunna bli att läraren inte längre får ha kvar sin anställning.

Sammanfattningsvis skulle brottet våldtäkt kunna bli aktuellt men det går inte att helt klart säga då det hela tiden beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”