Lärare kastar ut mig ur lektionerna och ger mig frånvaro

FRÅGA
Hej Jag är en kille som går i gymnasiet och har lite problem då mina lärare gillar att kasta ut mig ur lektionerna och sedan ge mig frånvaro, är detta tillåtet och om det är det kan man göra något så att du får vara kvar på lektionerna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du inte gjort något klandervärt som gett din lärare en skälig anledning till att kasta ut dig från klassrummet. Dvs. att din lärare kastar ut dig från klassrummet utan rimlig anledning.

Om din lärare kastar ut dig ur lektionerna och sedan ge dig frånvaro kan en rimlig lösning vara att ta kontakt med din rektor och förklara situationen så att rektorn kan föra vidare detta med den specifika läraren.

Rektorn

Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att undervisningen utvecklas så att alla elever oavsett könstillhörighet ges en undervisning av god kvalitet i en trygg miljö. För att nå detta syfte och verka för att undervisningen håller en hög och jämn kvalitet ska rektor tillsammans med elever och personal arbeta långsiktigt och systematiskt.

Skolinspektionen

Om inte rektorn vill eller kan lösa problemet kan du alltid vända dig till skolinspektionen. Det är huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, som har ansvar för skolans resultat och kvalitet. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska. I samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan behöver rätta till utifrån de krav som finns i lagstiftningen.

Alla, till exempel föräldrar och elever, kan lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. Det kan till exempel handla om kränkningar eller om uteblivet stöd till en elev, men också om andra problem. Skolinspektionen utreder frågorna och fattar ett beslut om vad skolan behöver göra.

Skolinspektionen utreder också disciplinanmälningar som gäller legitimerade lärare. Dessa ärenden kan Skolinspektionen i vissa fall anmäla till Lärarnas ansvarsnämnd som fattar beslut.

Sammanfattningsvis kan du först diskutera hur du känner för läraren som kastar ut dig utan någon anledning och om det inte leder till en förbättring kan du istället vända dig till skolans rektor. Om inte heller rektorn gör något åt problemet kan du vända dig till skolinspektionen som har i uppgift att utreda frågan och fatta ett beslut om vad skolan behöver göra. De utreder disciplinanmälningar vilket din anmälan kommer att anses och omfattar gäller legitimerade lärare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Det föreligger både en skyldighet och rättighet för en lärare att avvisa en elev som beter sig ordningsstörande. Det är uppenbart att eleven betett sig på ett störande sätt eftersom han uppger att flera lärare 'slängt ut honom'. För att lösa problemet så får väl eleven bete sig ordentligt på lektionerna.
2019-05-12 20:34
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (235)
2019-09-18 Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?
2019-09-12 Vad kan man göra för att få en skola granskad när Skolinspektionen inte går med på det?
2019-09-11 Får lärare omhänderta elevs mobil?
2019-08-31 Vad jag kan göra när min autistiske son inte får det stöd han behöver i skolan?

Alla besvarade frågor (73003)