Lång handläggningstid och ingen handläggare

2017-02-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Jag och min pojkvän har skickat in ansökan till Migrationsverket den 15-03-20, och han var varit på intervju, vi har väntat nu i 2 år nästan och det har fortfarande inte hänt något, vi har inte ens fått någon handläggare. Jag är svensk medborgare, min pojkvän är från Kosovo. Det ska inte ta sådan lång tid vad jag har läst på deras hemsidan, 15-21 mån står det och hos oss 2 år (utan att ens ha fått en handläggare) detta är fruktansvärt vad dem gör! Jag hoppas ni kan hjälpa oss med vad Vi ska göra nu. Tack Kristina
SVAR

Hej, och tack för er fråga!

Nu vet jag inte vad han har ansökt om och på vilka grunder men jag försöker svara utifrån den informationen jag fått.

I vilket fall så är TVÅ ÅR för lång tid för att inte ens ha fått en handläggare! (utan att ha alla omständigheter i ärendet) Det bör dock tas med i beaktning att med tanke på flyktingströmmarna så har migrationsverket haft ett stort söktryck vilket lett till längre vänteköer.

Enligt utlänningsförordningen ska handläggningstiden för ett ärende om uppehållstillstånd pga familjeanknytning vara som längst nio månader, om inte särskilda skäl föreligger. Även enligt förvaltningslagen ska ett ärende hos en myndighet handläggas så fort som möjligt, 7§ FL.

Migrationverket har en Bemötandeombusman som man kan vända sig till bland anat om man blivit otrevligt bemött.

Du kan även göra en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som jobbar för att enskilda ska få en lagenlig och korrekt behandling av myndigheter. Information om hur du gör en anmälan hittar du här; http://jo.se/sv/JO-anmalan/

Migrationsverket har tidigare fått kritik på grund av långga handläggningstider, se bland annat JO 2024-2004, "Anmälan mot Migrationsverket angående långsam handläggning av ett ärende rörande uppehållstillstånd på grund av anknytning".

Sverige har tidigare blivit dömda vid internationella domstolar för att ha för långdragna processer och handläggningar.

Alban Dautaj
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1226)
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?

Alla besvarade frågor (95758)