Lång handläggningstid hos Migrationsverket

hej,. jag har en fråga angående ett ärende som finns hos migrationsverket jag har en anknytning som väntas på beslut, i juni den här året så har vi väntat i två år jag mejlade min handläggare angående tiden så skrev han så där till mig >> ( Det är sant att enligt den nya förvaltningslagen som träder i kraft senare i år ska vi ha kortare väntetider. Dock är det i dagsläget så att många ärenden hinner bli över två år gamla innan vi hinner fatta beslut i ärendet. Min prioriteringsordning ser ut som så att jag jobbar utefter från när ärenden lämnades in, dvs. äldst ärende handläggs först )

vad har ni för tips till mig ?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Som ett tips kan du anmäla Migrationsverkets lång handläggningstid till Justitieombudsman (JO). Dit anmälas ärenden som fördröjas på mer än 2 år, vilket är ert fall.

JO:s huvuduppgift är att övervaka myndigheternas arbete, hur dessa uppfyller sina skyldigheter. På JO:s hemsida finns instruktion om hur man ska fylla i anmälningsblankett.

Din anmälan bör innehålla information om vem klagomålet riktar sig mot, en beskrivning av ärendet, på vilket sätt myndigheten/tjänstemannen har agerat felaktigt, när händelsen inträffade samt en motivering till att du anser att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail AtayevRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”