Lånelöfte vid förhandsavtal

2017-12-30 i Avtal
FRÅGA
Är det krav på att uppvisa/ha ett lånelöfte vid förhandsakrivning för en bostadsrätt?Vilka lagar/regler häller?
SVAR

Hej, tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om en bostadsrätt och inte en fastighet så tillämpas bostadsrättslagen (1991:614), se här. Det man kan säga är att det mesta styrs civilrättsligt, med det menas att du och förening är fria att avtala om villkoren. Det som regleras i lagen är förskottsbetalning, och avtals upphörande, vilket inte är tillämpligt i det här fallet.

Ofta uppställs villkor på lånelöfte vid ett förhandsavtal, som exempel kan nämnas HSB som uppställer krav på lånelöfte i samband med avtalsskrivningen, se (här). Huruvida så är fallet i ditt avtal är något jag kan svara på. Är det så att du skrivit på ett förhandsavtal så är det ett bindande avtal mellan dig som köparen och bostadsrättsföreningen, varpå det kan bli kostsamt vid avtalsbrott d.v.s. om du inte kan betala för bostadsrätten.

Slutsats

Det finns inget lagstadgat krav på lånelöfte vid förhandsavtal, däremot kan man väl säga att det är mer eller mindre praxis hos föreningarna att reglera frågan i ett avtal. Är det så att man skrivit på ett sådant avtal och inte haft något lånelöfte så har man begått ett avtalsbrott, varpå det kan bli kostsamt för köparen.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1579)
2022-01-16 Bestrida faktura som avser färre antal arbetade timmar än avtalat?
2022-01-12 Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?
2022-01-11 Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)
2022-01-06 Avtal vid lån av pengar

Alla besvarade frågor (98669)