Låneavtal med underårig som part

2016-05-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag skrev på ett låne avtal av en skoldata när jag var sexton år gammal. Gäller detta avtal även om jag inte var myndig? / mvh saman
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som sexton år gammal är man underårig och får enligt 9 kap 1 § FB inte själv råda över sig egendom eller åta sig förbindelser. Uttrycket "åta sig förbindelser" åsyftar ekonomiska förbindelser, och resulterar i att barnet exempelvis inte får skuldsätta sig. Att skriva under ett låneavtal medför alltså att man åtagit sig en sådan förbindelse som åsyftas i paragrafen.

Det viktigaste undantaget till detta är om barnets förmyndare (oftast föräldrarna) samtyckt till avtalet. I så fall är avtalet giltigt. Samtycket kan lämnas antingen uttryckligt eller "tyst" om förmyndaren kände till/fick kännedom om förbindelsen, men accepterade den antingen uttryckligt eller genom att inte ingripa. Ett annat undantag gäller dock omyndiga som bedriver rörelse. De får enligt 9 kap 5 § skuldsätta sig om egendomen hänför sig till rörelsen. Slutligen får underårig som har eget hushåll (inte bor hemma) ingå avtal om det rör hushållningen.

Om inget undantag är tillämplig så blir avtalet ogiltigt enligt 9 kap 1 § FB.

Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1722)
2021-06-17 Hur länge behöver man betala underhåll för barn?
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

Alla besvarade frågor (93196)