Lånade ut en bil men får inte tillbaka den nu

FRÅGA
Min fru har för ca 6 veckor sedan lånat ut sin bil till sin syster.Lånet skulle vara i två veckor.Lånet blev förlängt en vecka.När min fru bad att få bilen åter efter tre veckor blev överlämnandet hela tiden framskjutet pga händelser som inträffade systern.Senaste två veckorna har systern gjort sig oanträffbar och vägrar uppenbarligen lämna bilen åter.Min fru har ringt polisen för att anmäla detta men de säger att eftersom hon frivilligt lämnat från sig nyckeln finns inget att anmäla.Kan det verkligen vara på detta sätt?Är man helt rättslös om man gjort en tidsbegränsad utlåning som inte följs?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fru gjorde rätt när hon försökte att polisanmäla den inträffade händelsen. Till skillnad från polisen, så tycker jag visst att det finns något att anmäla i det här fallet.

Din frus syster har inte begått en stöld enligt Brottsbalken, hon har dock begått ett annat brott som heter förskingring (se Brottsbalken 10 kap 1 §). I det här fallet rör det sig troligen inte om en stöld. Detta beror på att kraven som måste vara uppfyllda för en stöld inte är helt uppfyllda.

Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en stöld
Stöld enligt Brottsbalken 8 kap 1 § kräver:

1) att det ska ha skett ett tagande,
2) att tagandet är olovligt,
3) att saken som blivit taget tillhör någon annan än den som tar saken,
4) att det finns ett tillägnelseuppsåt,
5) att det skett en ekonomisk skada.

Alla ovan uppställda krav är i det här fallet uppfyllda förutom det andra (nr 2) kravet.

1. Tagande innebär i princip att någon tar sig i besittning av en sak som han eller hon förr inte hade i sin besittning. Din frus syster har självklart uppfyllt det här första kravet eftersom hon har tagit bilen och har den just nu i sin besittning (hon har kontroll över bilen).

2. Olovligt tagande innebär att den som har tagit saken ska ha gjort detta olovligen. Det här andra kravet anses inte vara uppfyllt ifall någon har tagit något med samtycke. I ert fall så har din fru lånat ut bilen till sin syster. Det här inenbär att systern har fått bilen i sin besittning lovligen.

3. Stöld förutsätter att det som olovligen tagits är en sak som ägs av någon annan än gärningsmannen. I det här fallet är det klart att din fru är den sanna ägaren av bilen och inte systern.

4. Stöld förutsätter också att gärningsmannen olovligen tar en sak med tillägnelseuppsåt, exv. förfogar över saken som om hon vore ägare. Gärningsmannen ska alltså ha en tanke att behålla egendomen. Systern kan anses ha tillägnelseuppsåt eftersom hon inte har lämnat tillbaka bilen.

5. Med skada avses ekonomisk skada. Det är även klart att en ekonomisk skada har uppstått eftersom bilen har ett värde.

För att brottet stöld ska kunna anses vara uppfyllt så måste alla fem krav vara uppfyllda. I det här fallet finns det ett krav som inte är uppfyllt och konsekvensen av detta är att det inträffade inte kan anses vara en stöld. Det inträffade kan dock komma att betraktas som en förskingring. Förskingring är också ett tillgreppsbrott som har exakt samma straffskala som en stöld.

Kraven som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om en förskingring
Förskingring enligt Brottsbalken 10 kap 1 § kräver:

1) att någon har besittning över en sak för någon annans räkning, dvs. inte för egen räkning,
2) på grund av ett avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning,
3) den som har fått besittning över saken är skyldig att utge egendomen till annan,
4) men åsidosätter vad han har iakttagit för att kunna fullgöra sin utgivningsskyldighet.
5) det här åsidosättandet innebär en förmögenhetsöverföring, dvs ekonomisk skada.

Alla fem krav för brottet förskingring är uppfyllda i ert fall.

1. Systern har bilen i sin besittning för någon annans räkning (din frus). Detta innebär att systern inte äger bilen utan tanken är att systern bara ska låna bilen och i två veckor sedan lämna tillbaka den till din fru.

2. Det finns åtminstone ett muntligt avtal mellan din fru och systern. Avtalet är att din fru enbart tänker låna bilen åt systern i två veckor och att systern efter detta måste lämna tillbaka bilen till din fru.

3. Systern är skyldig att utge egendomen. Dvs. hon är skyldig att lämna tillbaka just den bilen som hon fick låna av din fru.

4. Systern har tagit emot bilen och åsidosatt sin skyldighet att lämna tillbaka den.

5. Det här åsidosättandet innebär dessutom en förmögenhetsöverföring, dvs. en ekonomisk skada för din fru.

För att förskingring ska anses vara uppfyllt så krävs även att systern har tillägnelseuppsåt. Dvs. uppsåt att behålla egendomen för sig själv. Systern måste ha haft uppsåt att tillägna sig bilen eftersom hon inte har följt överenskommelsen och i princip gjort allt hon kan för att inte lämna tillbaka bilen.

Jag tycker absolut att din fru borde prova att polisanmäla det inträffade åter igen. Din fru skulle även kunna kontakta Kronofogden. Kronofogden kan med hjälp av särskild handräckning hjälpa din fru att få tillbaka bilen. Om hon kontaktar Kronofogden och ansöker om särskild handräckning så kan hon även begära att få ett interimistiskt beslut. Beslutet innebär att hon vid brådskande fall kan begära att åtgärden beviljas omedelbart.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (205)
2021-07-24 Ofullständig fråga
2021-06-28 Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?
2021-06-23 Kommunens beslutsunderlag - osant intygande?
2021-05-17 Vad kan man göra om man inte får tillbaka sovartiklar från exet?

Alla besvarade frågor (94351)