Låna ut eller skänka pengar till ett barn, hur hindra att det andra barnet missgynnas?

Har lånat ut pengar till dotter till kontantinsats i lägenhet. Hur gör min man och jag för att se till att vår son inte blir missgynnad av detta? Ska vi skriva något?

Tanken är att lånet ska övergå i gåva, ifall vi som föräldrar inte behöver dem. Kan man skriva det på något vis?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Enligt Ärvdabalken 6 kapitlet 1 § räknas som huvudregel alla gåvor till bröstarvinge som förskott på arv om inte annat uttryckligen anges i t ex gåvobrevet eller det framgår av omständigheterna att givaren avsåg det som gåva. Enligt samma sjätte kapitlet ska förskott på arv räknas av från arvslotten när kvarlåtenskapen sedan fördelas. Så om ni skulle ge pengarna till er dotter så kommer gåvan att (om ni inte skriver annat i t ex gåvobrev) att räknas som förskott på arv och räknas av från hennes arv. På så sätt missgynnas inte er son, under förutsättning att dödsboet innehåller tillräckligt med medel, något förenklat.

Nu har ni lånat ut pengar istället. Om lånet består och inte övergår i gåva, så kommer dödsboet att ta över fordran, så er dotter har då en skuld till dödsboet. Om det finns tillräckligt med medel brukar i realiteten skulden kvittas och dras av från arvet. T ex om er dotters arvslott skulle uppgå till 100 000 kr och hon hade en skuld på 50 000 kr, så räknas skulden av från de 50' och behöver inte betalas tillbaka men dottern får 50 000 kr till i arv istället för att först betala in 50' och sedan ärva 100'.

Som du ser så i båda fallen jämnas ett ev orättvist förhållande ut vid själva arvsskiftet, det under förutsättning då att det finns tillräckliga medel för att göra det. Om det inte finns det kan det bli en lite orättvis situation där sonen enbart får sin laglott, som är hälften av arvslotten.

Om det inte finns ett tydligt skuldebrev på lånet kan det vara en ide att skriva ett sådant, så att det går att bevisa dotterns skuld vid en bouppteckning. Främst blir väl det aktuellt om ni båda skulle avlida samtidigt, och ingen av er kan påtala och bevisa skulden.

Som synes så om ni inte skriver något så korrigeras en orättvisa av sig själv vid arvsskiftet i de flesta fall. Så det enkla svaret är att ni inte behöver skriva någonting om ni inte vill. Om man vill vara säkrare så kan man på olika vis, i form av skuldebrev, gåvobrev eller testamente t ex, skriva ner hur frågan ska regleras och vad ni önskar ska ske i olika situationer. Att skriva att skulden ska övergå i gåva om ni inte behöver pengarna är besvärligare då det dels är oklart både om och i så fall när denna övergång skulle ske. Då är det bättre att den dag ni känner att ni inte behöver pengarna river skuldebrevet och skriver ett gåvobrev t ex.

Här kan ni via interaktiva mallar, till fast pris, få hjälp att upprätta gåvobrev, skuldebrev och/eller testamente. Om ni hellre önskar en genomgång av er specifika situation och önskemål kan ni här boka tid hos Familjens Jurist, som är en av Lawlines sponsorer.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning