Lån på egendom vid avliden make.

Hej! Vi är ett gift par som har endast särkullbarn. Vi har köpt en bil med ett lån på 250.000:- som står bara på mig. Nu undrar jag hur det blir om någon av oss går bort. Är det bättre att stå för lånet bägge två?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du vill ha svar på vad som händer med lånet på bilen om du eller din make går bort. Jag tolkar det även att det bara är du som står på bilen men att både du och din make använder bilen.

Frågan rör arv och bodelning. Regleringen av arv och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB)

Vad sker först när du eller din make går bort?

En bodelning är det första som kommer att ske när du eller din make dör. Vilket innebär dokumentering av saker som du och din make äger (11 kap. 1 § ÄktB). I listan ska sakerna även klassificeras som giftorättsgods (både du och din make har rätt till värdet på egendomen) eller enskild egendom (saken och värdet på saken tillfaller bara dig). Det är bara giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB).

Är bilen enskild egendom eller ska den ingå i bodelningen?

Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild i 6 olika fall (7 kap. 2 § ÄktB). Den aktuellaste punkten för er skulle vara om ni gör eller har gjort bilen till enskild egendom genom äktenskapsförord. (7 kap. 2 § ÄktB och 7 kap. 3 § ÄktB). Jag antar att du och din make inte har gjort bilen till din egna egendom (enskild egendom) genom äktenskapsförord.

Bilen kommer därför att vara giftorättsgods och ingå i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB) Vilket innebär att värdet på bilen ska delas lika. Hälften av värdet ska tillfalla dig och hälften din make.

Vad händer med lånet på bilen?

Lånet på bilen ska räknas bort av det totala värdet av ditt giftorättsgods eftersom du står på lånet. (11 kap. 2 § ÄktB). Det är på grund av att alla lån som inte hör ihop med enskild egendom ska dras av från giftorättsgodset värde (11 kap 2 § ÄktB).

Du har en skuld på bilen på 250.000 kr. De 250.000 kr räknar du bort från ditt giftorättsgods eftersom bilen inte är enskild egendom. Antingen från bilens värde eller annan egendom som du äger men som också är giftorättsgods.

Den resterande summan av ditt giftorättsgods, efter bort räkning av lånet, ska gå till bodelning. Din make kommer också gå in med giftorättsgods i bodelningen. Värdet på din och din makes giftorättsgods kommer räknas samman. Hälften av den totala summa kommer tillfalla dig och hälften din make vid bodelningen (11 kap. 3 § ÄktB).

Vilket innebär att det alltid kommer finnas pengar kvar till lånet oavsett om det är du eller din make som dör först. Du kommer att få behålla tillräckligt mycket, utöver det som tillfaller dig vid bodelningen, för att täcka lånet på bilen. Att bara du står på lånet vid arv och bodelning spelar därför ingen roll, men av andra eventuella aspekter kan det vara bara om båda står på lånet.

Arvet?

Du och din make kommer få hälften var av det totala värdet av ert giftorättsgods. Det kommer vara eran kvarlåtenskap (+ eventuellt värde på enskild egendom). Kvarlåtenskapen ska fördelas ut på era arvingar. Om du dör kommer dina barn få ärva direkt eftersom barnen är särkullbarn (3 kap 1 § ÄB). Särkullbarn har rätt att få ut arvet direkt. Tvärtom gäller om din make dör först, då kommer hans barn som också är särkullbarn att ha rätten att ta ut sitt arv direkt. Det vill säga ärva direkt när din make dör. (3 kap. 1 § ÄB). Du och din make kan kommer att ärva av varandra. Det sker bara om era särkullbarn går med på att få arvet när båda ni har dött (3 kap. 1 § ÄB)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”